546-0479/01 – Water Management (HSV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIPSubject version guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completing the course, students will be familiar with the issue of water regime of the landscape, they will be able to apply the acquired knowledge in solving specific applications in the field of irrigation or drainage. Students will be able to propose suitable measures for sustainable water management in the landscape.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the course is to acquaint students with the issue of influencing the water regime of the landscape by means of drainage and irrigation equipment. The main emphasis is placed on the identification of already built facilities, their maintenance and possible removal, together with the design of suitable irrigation systems for sustainable water management in the landscape.

Compulsory literature:

SEILER, R.L. Irrigation-induced contamination of water, sediment, and biota in the western United States - synthesis of data from the National Irrigation Water Quality Program. Denver: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey, 2003. Twort C.A.: Water Supply. 2000, London

Recommended literature:

Irrigation and drainage. New York: Wiley-Blackwell, 2001-. ISSN 1531-0353

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Cvičení je zajištěno seminární formou a zpracováním závěrečné seminární práce.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.VODA A JEJÍ VÝZNAM – JAKO SUROVINA A SLOŽKA ŽP, OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDROJE, ČLENĚNÍ VODY DLE POUŽITÍ – POŽADAVKY NA MNOŽSTVÍ A JAKOST (V ČR A JINDE). 2.HLAVNÍ ÚKOLY A PROBLÉMY VH – NADBYTEK A NEDOSTATEK VODY, PŘÍČINY A MOŽNOSTI ŘEŠENÍ, JAKOST POVRCHOVÝCH VOD 3.HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VH – VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ BILANCE, HYDROLOGICKÉ A OSTATNÍ VLIVY (JEJICH VLIV A VÝZNAM) 4.ANTROPOGENNÍ VLIVY NA HYDROSFÉRU – PŘÍMÉ A NEPŘÍMÉ, ZÁMĚRNÉ A VEDLEJŠÍ, VLIV VODOHOSPODÁŘSKÝCH DĚL 5.VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ČR A JEHO SROVNÁNÍ S JINÝMI ZEMĚMI – ZDROJE VODY (SRÁŽKY, VÝPAR, ODTOK), MÍRA A ROZDĚLENÍ UŽÍVÁNÍ VODY 6.CHARAKTERISTIKA VODNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VYUŽITELNOST. VLASTNOSTI VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV. 7.ÚLOHA VODNÍCH NÁDRŽÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ. 8.AKUMULACE VODY – ÚČEL, ROZDĚLENÍ AKUMULAČNÍHO PROSTORU (NÁDRŽE), CHRONOLOGICKÁ A SOUČTOVÁ ŘADA, OBJEM AKUMULACE. 9.MINIMÁLNÍ PRŮTOKY V TOCÍCH – VÝZNAM, ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ, ZPŮSOB STANOVENÍ A VZTAH K ODBĚRŮM VODY Z TOKŮ. 10.POVODNĚ, VÝZNAM, PŘÍČINY VZNIKU, ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ, DRUHY OPATŘENÍ. 11.PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH SOUSTAV 12.STÁTNÍ SPRÁVA VE VH – VODOHOSPODÁŘSKÉ ORGÁNY (DRUHY), ÚČEL VYJÁDŘENÍ, SOUHLASU A POVOLENÍ, ÚPLATY, POPLATKY A POKUTY, OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3901T037) Water - strategic resource P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3901T037) Water - strategic resource P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (3901T037) Water - strategic resource P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.