546-0481/01 – Vodohospodářské systémy (VhS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vzhledem k rostoucí složitosti soustav, rozpornosti jejich účelů anebo pro obtížnost stanovení hospodářských důsledků při selhávání funkcí soustav, si předmět „vodohospodářské systémy“ klade za cíl seznámit studenty s metodami systémového přístupu k řešení nejen výše uvedených vodohospodářských problémů. Studium je orientováno na komplexní zkoumání jevů v jejich vnitřních i vnějších souvislostech. Řešení současných vodohospodářských otázek respektuje technická, ekonomická i mimoekonomická kritéria.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základy teorie systémů a její aplikací na vodohospodářské systémy soustav povodí, tj. organizací a řízením zásobování vodou a odvádění vod. Jsou diskutovány aspekty vzájemných interakcí a spolupráce jednotlivých prvků systému vodohospodářsky citlivých oblastí.

Povinná literatura:

[1] KOS Z., ZEMAN V.: Vodohospodářské soustavy ve SVP, MLVH Praha 1976. [2] NEUWIRTH A.: Úvod do vodního hospodářství (skripta), VŠB HGF 1996. [3] PATERA A., VOTRUBA L.: Hospodaření s vodou, ČVUT- FS Praha 1994. [4] ŠEMBERA J.: Systém řízení VH v ČSSR, MLVH Praha 1987. [5] ŠEMBERA J.: Teorie řízení VH, MLVH Praha 1983. [6] VOTRUBA L.: Vodohospodářské soustavy, SNTL Praha 1979.

Doporučená literatura:

Periodikum - Vodní hospodářství, SOVAK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dle studované problematiky vodohospodářských systémů, studenti průběžně zpracovávají projekty věnující se rozhodovací analýze, teorii grafů a plánování. Prezentace zpracovaných úkolů slouží jako podklad k udělení zápočtů.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Zpracování srážko-odtokového modelu povodí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět seznamuje se základy teorie systémů a její aplikací na vodohospodářské systémy soustav povodí. Studium je orientováno na komplexní zkoumání jevů v jejich vnitřních i vnějších souvislostech. Řešení současných vodohospodářských otázek respektuje technická, ekonomická i mimoekonomická kritéria.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.