546-0482/01 – Flotace v technologii vody (Flot)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BES72 Ing. Iva Bestová, Ph.D.
FEC40 prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojit si fyzikálně-chemický hydroseparační proces, tzv. flotaci, a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. V rámci laboratorních úloh studenti vyhodnotí účinnost použití flotace při čištění komunálních a průmyslových vod, a rovněž při úpravě vod pitných.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Flotace je prezentována jako významná součást fyzikálně-chemických, hydroseparačních procesů tuhých látek,sraženin i iontů. Jsou diskutovány teoretické (termodynymické) aspekty elementárního flotačního aktu, dále fyzikální, elektrochemické a chemické předpoklady a mechanismy hydrofobizace tuhých látek a nečistot, obsažených ve vodách (vody odpadní, technologické roztoky, pitné). V rámci laboratorních úloh studenti vyhodnotí účinnost použití flotace při čištění komunálních a průmyslových vod, a rovněž při úpravě vod pitných.

Povinná literatura:

Kmeť Stanislav: Flotácia. Alfa,Bratislava,1992,ISBN 80-05-00971-2 Crozier D. Ronald: Flotation-Theory,Reagents and Ore Testing.Pergamon,1992,ISBN 0-08-041864-3 Vidlář,J.: Použití flotace při čištění průmyslových odpadních vod,publikace OIS VTEI-OKR,Ostrava 1980 (58 s)

Doporučená literatura:

Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod – charakteristika flotačního procesu, uplatnění flotace v rámci fyzikálně-chemických procesů separace látek 2. Fyzikálně-chemické principy procesu flotace; flotace a pravděpodobnostní děj 3. Rozdělení flotačních činidel a mechanismus jejich působení 4. Sběrné přísady, charakteristika, příklady 5. Pěniče, charakteristika, příklady 6. Řídící flotační činidla, charakteristika, příklady 7. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod – flotace s vydělením vzduchu z roztoku 8. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod - flotace s mechanickou dispergací vzduchu 9. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod – elektrolytická flotace; biologická flotace; chemická flotace 10. Technologické modifikace flotace při čištění vod- -flotoflokulace; flotoflokulační sedimentace; flotoextrakce 11. Zařazení flotace do technologického procesu při čištění odpadních vod 12. Flotační stroje a zařízení při čištění odpadních vod 13. Příklady použití flotace při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod 14. Použití flotace při úpravě vod 15.Využití flotace při úpravě a zpracování vodárenských a čistírenských kalů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku