546-0482/03 – Flotace v technologii vody (Flot)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB0007 Ing. Petra Foltová
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KAL368 Bc. Ing. Andrea Kaločajová
SOU0015 Ing. Radek Souček
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojit si fyzikálně-chemický hydroseparační proces, tzv. flotaci, a to jak v teoretické, tak v praktické rovině. V rámci laboratorních úloh studenti vyhodnotí účinnost použití flotace při čištění komunálních a průmyslových vod, a rovněž při úpravě vod pitných.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Flotace je prezentována jako významná součást fyzikálně-chemických, hydroseparačních procesů tuhých látek,sraženin i iontů. Jsou diskutovány teoretické (termodynymické) aspekty elementárního flotačního aktu, dále fyzikální, elektrochemické a chemické předpoklady a mechanismy hydrofobizace tuhých látek a nečistot, obsažených ve vodách (vody odpadní, technologické roztoky, pitné). V rámci laboratorních úloh studenti vyhodnotí účinnost použití flotace při čištění komunálních a průmyslových vod, a rovněž při úpravě vod pitných.

Povinná literatura:

Kmeť Stanislav: Flotácia. Alfa,Bratislava,1992,ISBN 80-05-00971-2 Crozier D. Ronald: Flotation-Theory,Reagents and Ore Testing.Pergamon,1992,ISBN 0-08-041864-3 Vidlář,J.: Použití flotace při čištění průmyslových odpadních vod,publikace OIS VTEI-OKR,Ostrava 1980 (58 s)

Doporučená literatura:

Aktuální odborné publikace.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti budou během semestru vypracovávat na základě praktických úloh protokoly. Požadavkem k udělení zápočtu je zdárné vypracování všech požadovaných protokolů. Tento předmět je ukončen ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod – charakteristika flotačního procesu, uplatnění flotace v rámci fyzikálně-chemických procesů separace látek 2. Fyzikálně-chemické principy procesu flotace; flotace a pravděpodobnostní děj 3. Rozdělení flotačních činidel a mechanismus jejich působení 4. Sběrné přísady, charakteristika, příklady 5. Pěniče, charakteristika, příklady 6. Řídící flotační činidla, charakteristika, příklady 7. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod – flotace s vydělením vzduchu z roztoku 8. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod - flotace s mechanickou dispergací vzduchu 9. Technologické postupy flotačního čištění odpadních vod – elektrolytická flotace; biologická flotace; chemická flotace 10. Technologické modifikace flotace při čištění vod- -flotoflokulace; flotoflokulační sedimentace; flotoextrakce 11. Zařazení flotace do technologického procesu při čištění odpadních vod 12. Flotační stroje a zařízení při čištění odpadních vod 13. Příklady použití flotace při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod 14. Použití flotace při úpravě vod 15.Využití flotace při úpravě a zpracování vodárenských a čistírenských kalů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.