546-0483/01 – Úprava a čištění vod (UČV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy úpravy a čištění vod. Získat informace o základních technologických procesech při úpravě povrchových a podzemních vod. Pochopit principy a možnosti aplikace na jednotlivé druhy vod. Kapitoly o čištění vod se seznámí posluchače s jednotlivými typy odpadních vod a metodami jejich čištění.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Úkolem předmětu je seznámit studenty s druhy povrchových a podzemních vod. Metody jejich úpravy na příkladech procesů filtrace, čiření, dezinfekce, odstraňování železa a manganu. Seznámit s druhy odpadních vod a fyzikálně chemickými a biologickými postupy čištění.

Povinná literatura:

Slavíčková K. Slavíček M.: Vodní hospodářství obcí 1, Úprava a čištění vod, Nakladatelství ČVUT Praha 2006 Bindzar a kol.: Základy úpravy a čištění vod VŠCHT Praha, 2006 Kyncl M.: Technologie zpracování a využití vodárenských kalů, Montanex OSTRAVA 2007 Kriš J. et al.: Water Treatment, Montanex Ostrava 2013

Doporučená literatura:

Pitter P. Hydrochemie. VŠCHT Praha, 2015. Dohányos M. a kol.: Čištění odpadních vod VŠCHT Praha 2007 Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody Ardec Brno 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání protokolů z laboratorních cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

100% účast na cvičeních v laboratoři a exkurzi

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Úvod 1. Význam čištění odpadních vod. 2. Vlastnosti vod. Vzorkování vod. 3. Charakter znečišťujících látek. Způsoby vyjadřování znečištění. II.Úloha vody v průmyslu 1. Zásobování závodů vodou z hlediska požadované kvality a kvantity. Vodní hospodářství závodů, uzavřený vodní oběh. 2. Míra škodlivosti odpadních vod na povrchové a podzemní zdroje vod. 3. Vyrovnávání průtoku a kvality odpadních vod. III.Přehled metod čištění odpadních vod IV.Mechanické způsoby čištění odpadních vod 1. Oddělování tuhé fáze procesy filtrace a sedimentace. 2. Pohyb částice v hmotném prostředí, rychlost pohybu částice, odpor prostředí. 3. Zařízení používaná k mechanickému čištění odpadních vod. Česle, síta, lapáky štěrku a písku, lapáky tuků a olejů, usazovací nádrže. V. Fyzikálně-chemické a chemické způsoby čištění odpadních vod 1. Flotace, flotoflokulace, flotoflokulační sedimentace. 2. Srážení, neutralizace, oxidace, redukce, sorpce. 3. Speciální fyzikálně-chemické a chemické způsoby čištění odpadních vod. VI.Biologické metody čištění odpadních vod 1. Přirozené biologické postupy čištění odpadních vod, samočistící schopnost vod. 2. Aktivace, varianty aktivace. 3. Biofiltrace. 4. Kombinace biologických a dalších postupů čištění odpadních vod. VII.Technologické postupy čištění vybraných typů odpadních vod 1. Komunální odpadní vody. 2. Odpadní vody průmyslu paliv, energetiky. Důlní vody. 3. Odpadní vody hutnictví a strojírenství. 4. Odpadní vody chemického průmyslu. 5. Odpadní vody potravinářského průmyslu. 6. Odpadní vody zemědělské velkovýroby. 7. Odpadní vody ze zpracování dřeva. VIII. Úprava vody IX. Legislativa

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 23  12 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  5 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 47  24 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  10 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.