546-0483/04 – Úprava a čištění vod (UČV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy úpravy a čištění vod. Získat informace o základních technologických procesech při úpravě povrchových a podzemních vod. Pochopit principy a možnosti aplikace na jednotlivé druhy vod. Kapitoly o čištění vod se seznámí posluchače s jednotlivými typy odpadních vod a metodami jejich čištění.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Úkolem předmětu je seznámit studenty s druhy povrchových a podzemních vod. Metody jejich úpravy na příkladech procesů filtrace, čiření, dezinfekce, odstraňování železa a manganu. Seznámit s druhy odpadních vod a fyzikálně chemickými a biologickými postupy čištění.

Povinná literatura:

Slavíčková K. Slavíček M.: Vodní hospodářství obcí 1, Úprava a čištění vod, Nakladatelství ČVUT Praha 2006 Bindzar a kol.: Základy úpravy a čištění vod VŠCHT Praha, 2006 Kyncl M.: Technologie zpracování a využití vodárenských kalů, Montanex OSTRAVA 2007 Kriš J. et al.: Water Treatment, Montanex Ostrava 2013

Doporučená literatura:

Pitter P. Hydrochemie. VŠCHT Praha, 2015. Dohányos M. a kol.: Čištění odpadních vod VŠCHT Praha 2007 Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody Ardec Brno 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola formou diskuze k přednášené látce. Kontrola přípravy na laboratorní práci. Průběžné odevzdání laboratorních protokolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborných časopisů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Složení a vlastnosti vod, druhy vod, požadavky na jakost vody, přehled technologických procesů 2. Usazování suspenzí, teorie procesu, usazovací a zahušťovací nádrže 3. Disperzní soustavy, koagulace, teorie procesu, aplikace, čiření a čiřiče 4, Filtrace vody, mechanismus filtrace, druhy filtrů 5. Úprava podzemních vod, odkyselování, odželezování a odmanganování 6. Použití iontoměničů, membránové procesy, adsorpce 7. Hygienické zabezpečení vody, metody fyzikální a chemické 8. Odpadni vody a jejich složení, splaškové vody 9. Technologické linky čistíren, mechanické čištění 10. Teorie aerobního čištění směsnou kulturou mikroorganismů 11. Aktivační proces, aktivovaný kal, technologické zařízení a modifikace 12. Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod 13. Anaerobní procesy biologického čištění, teorie procesu, zařízení 14. Zpracování, zneškodňování a využití čistírenských kalů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a zpracování semestrální práce. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ŽP K čeština Most 2 povinně volitelný typu A stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.