546-0484/02 – Vodohospodářská zařízení (VHZ)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO203 doc. Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. Paed.IGIP
VAC78 doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu vodohospodářská zařízení jsou: - charakterizovat, debatovat, diskutovat o problematice konstrukčním řešení hydrotechnických staveb; - řešit příklady z oblasti hydraulických výpočtů hydrotechnických staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět pojednává o základních pojmech, podkladech pro projektování, funkčním a konstrukčním řešení hydrotechnických staveb (nádrží – přehrad, vzdouvacích staveb – jezy a stupně, vodních cest a využití vodní energie).

Povinná literatura:

BROŽA, V. a L. SATRAPA. Hydrotechnické stavby 2 - Přehrady. Praha: ES ČVUT, 2007 MEDŘICKÝ, V. Hydrotechnické stavby 2 - Vodní cesty. Praha: ES ČVUT, 2007 BROŽA, V. a L. SATRAPA. Hydrotechnické stavby 10. Praha: ES ČVUT, 1997 VÁCLAVÍK, V. Hydraulic engineering works. Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1659-3

Doporučená literatura:

TOMAN, M. Hydrotechnické stavby I, II – technické a provozní parametry českých a slovenských vodních děl (1975 – 1995). Praha: ES ČVUT, 1991, 1993 BROŽA, V. a SATRAPA, L. Hydrotechnické stavby 10. Přehrady. Praha: ES ČVUT Praha, 2000. ČIHÁK, F. a V. MEDŘICKÝ. Hydrotechnické stavby 20. Navrhování jezů. Praha: ES ČVUT Praha, 2001 KITE, P. L. Building the Three Gorges Dam. Raintree, 2011. ISBN 978-1406217568

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžní znalosti studentů budou během semestru ověřovány při zpracování dvou semestrálních programů a napsáním dvou testů během semestru. Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vzdouvací stavby. Základní pojmy. 2. Typologické zvláštnosti hydrotechnických děl. 3. Podklady pro projektování hydrotechnických staveb. Vztah hydrotechnických děl k životnímu prostředí. 4. Zatížení hydrotechnických staveb. 5. Vzdouvací stavby. Přehrady: s tížným účinkem, plavbové, členěné, zvláštní konstrukce. 6. Jezy: pevné a pohyblivé. 7. Příslušenství vzdouvacích staveb: bezpečnostní přelivy, spodní výpusti, štěrkové propusti, rybí přechody. 8. Objekty pro odběr a dopravu vody. 9. Vodní cesty: vnitrozemská plavba, splavňování vodních toků, vodní cesty a prostředí. 10. Využití vodní energie. Výkon a výroba energie. Aspekty prostředí pro využití vodní energie. 11. Vodní elektrárny. Vodní elektrárny v elektrizační soustavě. Typy vodních elektráren. 12. Zakládání hydrotechnických staveb. 13. Odvodnění přehradního tělesa. Opevnění a úpravy svahu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních k předmětu. Zápočet je udělen na základě zpracované semestrálního práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast ve výuce v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Zápočet je udělen na základě zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0532A330037) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HV K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní