546-0489/01 – Ichtyologie ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Hlavní obsah náplně výuky: historie českého rybářství; základy ichtyologie (systematika, popis taxonů, anatomie a fyziologie); nemoci ryb a jejich tlumení (parazitární, infekční a vyvolané abiotickými faktory prostředí); chov ryb (kaprové a pstruhové hospodářství); toxikologie a ekotoxikologie (využití ryb jako bioindikátorů kvality vody); základy plemenitby (genetika, genotoxikologie)

Povinná literatura:

Baruš V., Oliva O. a kol.: Mihulovci a ryby I., II. Edice Fauna ČR a SR. Academia, Praha 1995, 623 a 698 s. Čítek J., Svobodová Z., Tesarčík J.: Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb. Informatorium, Praha 1997, 218 s. Lucký Z.: Metodické návody k diagnostice nemocí ryb. Praha, SPN, 1982, 150 s. Svobodová Z. a kol.: Toxikologie vodních živočichů.231 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku