546-0490/01 – Balneologie (B)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat přehled o výskytu, vlastnostech a možnostech využití minerálních a termálních vod. Studenti jsou seznámeni se základy zásad navrhování bazénů, s kvalitou, úpravou a likvidací bazénové vody a s vodním hospodářstvím bazénových areálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na minerální a termální vody, zejména pak na jejich složení, úpravu a možnosti využití, dále pak na bazény a bazénovou vodu, její úpravu a likvidaci a na vodní hospodářství bazénových areálů.

Povinná literatura:

Biela R., Beránek J.: Úprava vody a balneotechnika, CERM, s.r.o. Brno, 2004 Burachovič S., Wiesner S.: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, LIBRI, Praha 2001 Petr P.: Kvalita života v balneologii, Intres a.s., České Budějovice, 2004 Hrádek, F., Kuřík, P.: Hydrologie, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra vodního hospodářství, Praha, 2002

Doporučená literatura:

Aktuální odborné publikace. Internetové stránky lázeňských zařízení.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdávání seminárních prací včetně jejich prezentace. Diskuse k probrané látce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Úvod – vymezení pojmů; historie lázeňství; fyziologické účinky koupelí a plavání 2.Bazény – výchozí návrhové parametry (vodní plocha, návštěvnost); jakost bazénové vody 3.Recirkulační úprava bazénové vody; stanovení recirkulačního množství 4.Recirkulační úprava bazénové vody – mechanické předčištění; filtrace (koagulační filtrace, náplavná filtrace); sorpce 5.Recirkulační úprava bazénové vody – dezinfekce; snižování koncentrace rozpustných látek, odstraňování řas 6.Rozvody bazénové vody (prostorové proudění v bazénu; odtok z bazénu; vyrovnávací nádrž; přívodní potrubí); stavba bazénů; tvary a rozměry bazénů 7.Vodní hospodářství bazénových areálů – potřeba vody, vypouštění a likvidace vod, potřeba tepla pro vodní hospodářství bazénových areálů 8.Minerální a termální vody – jejich vlastnosti a dělení; základní pojmy; legislativa v oblasti nakládání s předmětnými vodami 9.Geologické typy zřídel; jímání minerálních vod; jímání plynů proplyněných minerálních vod 10.Využití minerálních vod – využití jako voda balená; zevní balneace; vnitřní balneace 11.Složení minerálních vod – kovy, polokovy a nekovy v minerálních vodách, příklady 12.Přehled minerálních vod na území Čech – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 13.Přehled minerálních vod na území Moravy a Slezska – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 14.Významné zdroje minerálních vod ve světě, jejich vlastnosti a léčebné účinky 15.Peloidy – jejich vlastnosti, těžba a zpracování; využití pro léčebné účely

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku