546-0490/01 – Balneology (B)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to get an overview of the occurrence, properties and possible use of mineral and thermal waters. Students are acquainted with basic principles of designing pools, quality, treatment and disposal of pool water and pool water management areas.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Předmět je zaměřen na minerální a termální vody, zejména pak na jejich složení, úpravu a možnosti využití, dále pak na bazény a bazénovou vodu, její úpravu a likvidaci a na vodní hospodářství bazénových areálů.

Compulsory literature:

Biela R., Beránek J.: Úprava vody a balneotechnika, CERM, s.r.o. Brno, 2004 Burachovič S., Wiesner S.: Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, LIBRI, Praha 2001 Petr P.: Kvalita života v balneologii, Intres a.s., České Budějovice, 2004 Hrádek, F., Kuřík, P.: Hydrologie, Česká zemědělská univerzita v Praze, Katedra vodního hospodářství, Praha, 2002

Recommended literature:

Aktuální odborné publikace. Internetové stránky lázeňských zařízení.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Odevzdávání seminárních prací včetně jejich prezentace. Diskuse k probrané látce.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1.Úvod – vymezení pojmů; historie lázeňství; fyziologické účinky koupelí a plavání 2.Bazény – výchozí návrhové parametry (vodní plocha, návštěvnost); jakost bazénové vody 3.Recirkulační úprava bazénové vody; stanovení recirkulačního množství 4.Recirkulační úprava bazénové vody – mechanické předčištění; filtrace (koagulační filtrace, náplavná filtrace); sorpce 5.Recirkulační úprava bazénové vody – dezinfekce; snižování koncentrace rozpustných látek, odstraňování řas 6.Rozvody bazénové vody (prostorové proudění v bazénu; odtok z bazénu; vyrovnávací nádrž; přívodní potrubí); stavba bazénů; tvary a rozměry bazénů 7.Vodní hospodářství bazénových areálů – potřeba vody, vypouštění a likvidace vod, potřeba tepla pro vodní hospodářství bazénových areálů 8.Minerální a termální vody – jejich vlastnosti a dělení; základní pojmy; legislativa v oblasti nakládání s předmětnými vodami 9.Geologické typy zřídel; jímání minerálních vod; jímání plynů proplyněných minerálních vod 10.Využití minerálních vod – využití jako voda balená; zevní balneace; vnitřní balneace 11.Složení minerálních vod – kovy, polokovy a nekovy v minerálních vodách, příklady 12.Přehled minerálních vod na území Čech – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 13.Přehled minerálních vod na území Moravy a Slezska – významné zdroje minerálních vod, jejich vlastnosti a léčebné účinky 14.Významné zdroje minerálních vod ve světě, jejich vlastnosti a léčebné účinky 15.Peloidy – jejich vlastnosti, těžba a zpracování; využití pro léčebné účely

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 37  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (3901T037) Water - strategic resource P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (3901T037) Water - strategic resource P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.