546-0492/02 – Terénní cvičení - krajinné systémy (TCv_KrSys)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOS297 Ing. Petra Langerová
MAT0016 Ing. Tereza Matějová
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost provést krajinně-ekologickou analýzu vybraného území se zaměřením na revitalizace vodních toků.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Terénní šetření - Sběr geografických dat v modelovém území. Zpracování získaných dat. Kompletace - využití všech dostupných informačních technologií. Zpracování krajinné studie.

Povinná literatura:

MINÁR, J., TRIZNA, M. (eds.) (1999):Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie. Bratislava: Univerzita Komenského, 327 s. http://www.river2d.ualberta.ca/

Doporučená literatura:

http://www.uake.cz/frvs1269/kapitola10.html http://storm.fsv.cvut.cz/on_line/tok1/Programy.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Povinná účast na terénních cvičeních. Vypracování protokolu dle zadání.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování výpočtového protokolu z naměřených dat během terénních cvičeních, pro revitalizační studii malého vodního toku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zpracování terénních dat a vytvoření podkladů pro revitalizační studii. Práce s mapovými podklady a GPS a jejich aktualizace terénním šetřením. Vyhledávání a lokalizace krajinných prvků (př. vyhledávání nefunkčních melioračních kanálů),v území povodí. Aktualizace mapového podkladu řešeného území digitálními technologiemi. Práce s digitálním planimetrem, geodetickým softwarem TOPOL.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku