546-0493/02 – Geobotanika (GBO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Hana Švehláková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 3+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Mapování, hodnocení a interpretace dat, klasifikace společenstev rostlin pro využití v oborech tvorby a ochrany životního prostředí a krajiny. Student získá základní znalosti a dovednosti při práci v terénu, získávání dat o území na základě fytocenologického hodnocení, dokáže sestavit fytocenologickou tabulku a dále s ní pracovat. Na základě získaných znalosti student dokáže zhodnotit území využitím fytocenologických metod, orientuje se ve vegetačních mapách, sám je dokáže zpracovat – mapy aktuální vegetace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět je zaměřen na charakteristiku nejdůležitějších typů vegetace ČR (syntaxonomie, druhové složení, ekologická charakteristika, rozšíření, stupeň ohrožení, význam v krajině) se zaměřením na společenstva po důlní a průmyslové činnosti. Část přednášek je zaměřena na biotopy České republiky, klasifikaci a popis biotopů.

Povinná literatura:

JENÍK, J. Obecná geobotanika. Praha: Univerzita Karlova, 1970 KUBÁT, K. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. 928 s. ISBN 80-200-0836-5 KUBÍKOVÁ, J. Geobotanické praktikum. Praha: Univerzita Karlova, 1971 PEDROTTI, F. Plant and Vegetation Mapping. Springer-Verlag, 2013. 294 s. ISBN 978-3-642-30234-3

Doporučená literatura:

MORAVEC, J. Fytocenologie. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 80-200-0457-2 MORAVEC, J. a kol. Přehled vegetace ČR. Svazek 1: Acidofilní doubravy. Praha: Academia, 1998. 80 s. ISBN 80-200-0681-8 MORAVEC, J. a kol. Přehled vegetace ČR. Svazek 2: Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. Praha: Academia, 2000. 319 s. ISBN 80-200-0762-8 GRULICH, V. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia. 2012, roč. 84, s. 631-645. ISSN 0032-7786

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce na dané téma - výzküm a vyhodnocení vegetace vybraného území.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Společenstva vod a mokřadů. 2. Společenstva luk a pastvin. 3. Xerotermní travinná společenstva. 4. Společenstva rašelinišť, slaných půd a písčin. 5. Společenstva skalních štěrbin a sutí. 6. Společenstva vysokohorských niv a trávníků. 7. Křovinaté lemy a pláště. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů - lužní lesy, olšiny. 8. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů – suťové lesy. 9. Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů - doubravy, dubohabřiny, bučiny. 10. Společenstva jehličnatých lesů a kosodřeviny. 11. Společenstva lesních pasek. 12. Synantropní vegetace. 13. Hlavní projevy synantropizace lesních a nelesních společenstev. 14. Biotopy ČR pro Natura 2000 – Klasifikace a popis biotopů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Klasifikovaný zápočet – semestrální práce na zadané téma, prezentace výsledků vlastního výzkumu: hlavní typy přirozené, polopřirozené a synantropní vegetace ČR. Písemný test (znalost dominantních druhů a ekologie vegetačních typů a biotopů ČR)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování a prezentace seminární práce a vypracování projektů. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní