546-0496/01 – Terénní cvičení z odpadového hospodářství (TCzOH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student dokáže prakticky aplikovat v reálných podmínkách teoretické znalosti získané v předmětech Hospodaření s odpady I, II.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Náplní terénního cvičení z odpadového hospodářství je seznámení studentů s praktickými aplikacemi z předmětů hospodaření s odpady. Hlavní náplní cvičení bude vytipování vhodných lokalit pro skládkování odpadů, monitorování černých skládek, monitoring prostředí v závislosti na jeho kontaminaci.

Povinná literatura:

HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. ADAMEC, Vladimír, et al. Environmentální technologie a ekoinovace. 1. vyd. Helena Kollarová. Praha : CENIA, 2009. ISBN 978-80-85087-69-7. Efektivní odpadové hospodářství, s. 94-103. Hazardous waste management / Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans. - 2nd ed.. - New York : McGraw-Hill, c2001 - xxvi, 1202 s. : il. ISBN 0-07-039365-6 GIRCZYS, Janusz. Procesy utylizacji odpadów stałych. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004. 199 s. : il. ISBN 83-7193-256-1. SLIVKA, František, DIRNER, Vojtech, KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství I. : Praktická příručka. Ostrava : [s.n.], 2006. 130 s. ISBN 80-248-1245-2. Hazardous industrial waste treatment / edited by Lawrence K. Wang ... [et al.]. - Boca Raton : CRC/Taylor & Francis, c2007 - ix, 516 s. : il. ISBN 978-0-8493-7574-3. Compost science and technology / edited by L.F. Diaz ... [et al.]. - 1st ed.. - Amsterdam : Elsevier, 2007 - xvi, 364 s. : il. ISBN 978-0-08-043960-0. Industrial waste treatment / editor Nelson Leonard Nemerow. - Burlington : Elsevier Butterworth-Heinemann, c2007 - xx, 561 s. : il. ISBN 978-0-12-372493-9. Časopis: Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://odpady.ihned.cz/>. ISSN 1213-7693. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: <http://www.odpadoveforum.cz/>. ISSN 1212-7779. Internet: ECONNECT - zpravodajství - zprávy [online]. 2002 [cit. 2009-07-10]. Dostupný z WWW: <http://zpravodajstvi.ecn.cz/>. Ministerstvo životního prostředí ČR. Ministerstvo životního prostředí ČR [online]. MŽP ČR, c2008 , Změněno: 30. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://mzp.cz/>. Biom.cz : biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití [online]. c2001-2009 [cit. 2009-10-18]. Dostupný z WWW: <http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/sedm-alternativ-aneb-na-co-budeme-jezdit-v-roce-2025>. PONČA, Tomáš. ARSM - aktuality: [online]. [2002] , 21. listopadu 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://arsm.cz/index.htm>. Správa úložišť radioaktivních odpadů. Správa úložišť radioaktivních odpadů [online]. [2002] , 28. srpna 2009 [cit. 2009-11-30]. Dostupný z WWW: <http://www.surao.cz/>. Envi web : Zelená pro průmyslovou ekologii [online]. $2003-2008, 18.5.2008 [cit. 2008-05-18]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=puda_archiv_giije>. VÚV T.G.M., v.v.i. - CeHO [online]. 2001-2009 , 26. února 2009 [cit. 2009-12-01]. Dostupný z WWW: <http://ceho.vuv.cz/CeHO/CeHO/Elektroodpad/CeHO_Elektroodpad_Resime.html>.

Doporučená literatura:

FILIP, Jiří. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 118 s. ISBN 80-7157-608-5. FILIP, Jiří, ORAL, Jaroslav. Odpadové hospodářství II. 1. vyd. Brno : MZLU, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-682-4. Recyklace odpadů I-XV : 1997-2011, / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava. CHRIAŠTEĽ, Ladislav. Recyklácia odpadov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. Environmental life cycle analysis / David F. Ciambrone. - Boca Raton : Lewis Publishers, c1997 - 145 s. . il. ISBN 1-56670-214-3 Hazardous waste from small quantity generators : strategies and solutions for business and government / Seymour I. Schwartz, Wendy B. Pratt ; with special contributions by Donald R. McCubbin, Nancy S. Ostrom, Cecilia F. Cox. - Washington : Island Press, c1990 - xvi, 266 s. : il. ISBN 1-55963-004-3. Mine waste management : a resource for mining industry professionals, regulators and consulting engineers / editors, Ian P.G. Hutchison, Richard D. Ellison ; sponsored by California Mining Association. - Boca Raton : Lewis Publishers, c1992 - ix, 654 s. : il. ISBN 0-87371-746-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí je prokazována formou zpracovaných projektů a protokolů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium zahraniční literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti v rámci studentských skupin budou na vybraných lokalitách zpracovávat v průběhu terénního cvičení úlohy z témat: Odpadové hospodářství Skládky Monitoring

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku