546-0499/03 – Hospodaření s odpady II (HospOII)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je uvést studenty do disciplíny zabývající se problematikou hospodaření s odpady s důrazem na termické zneškodňování odpadů, biologické odpady a způsoby nakládání s nimi, výstavbu a rekultivaci skládek, znalost technik a technologií, používaných v odpadovém hospodářství. Získané vědomosti studenti aplikují při řešení konkrétního problému technické praxe. Získané znalosti jsou východiskem pro optimalizaci, měření a řízení v oblasti hospodaření s odpady.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět se podrobně zabývá problematikou využívání a odstraňování odpadů. Jednotlivé přednášky jsou věnovány recyklaci, tepelnému zpracování odpadů, biologickým metodám odstraňování odpadů, kompostování, skládkování odpadů a fyzikálně-chemickým způsobům odstraňování odpadů.

Povinná literatura:

Hlavatá, M. Odpadové hospodářství. 1. vyd.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004 - 174 s. : il. ISBN 80-248-0737-8. Kuraš, M. Odpadové hospodářství.Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2008 - 143 s. ISBN 978-80-86832-34-0. Slivka, V., et al. Odpadové hospodářství I : praktická příručka. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006 - 130 s. : il. ISBN 80-248-1245-2. Slivka, V., et al. Odpadové hospodářství II : (ukládání odpadů do podzemních prostor) : praktická příručka. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 179 s. : il. ISBN 978-80-248-1645-6. Juchelková, D. Odpady, vedlejší produkty a nakládání s nimi. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005 - 98 s. : il. ISBN 80-248-0753-X. Girczys, J. Procesy utylizacji odpadów stałych. Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004 - 199 s. : il. ISBN 83-7193-256-1. Obroučka, K. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001 - 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-8. Chriašteľ, L. Recyklácia odpadov. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000 - 102 s. : il. ISBN 80-227-1403-8. Rybín, M. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985 - 417 s. : il. Straka, F., et.al. Bioplyn.Praha : Gas, 2006 - 706 s. : il. ISBN 80-7328-090-6. Kouďa, J. et al. Bioplynové stanice s mokrým procesem. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2008 - 119 s. : il. ISBN 978-80-87093-33-7.

Doporučená literatura:

Filip, J., Kotovicová, J.,Božek, F. Komunální odpad a skládkování. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 121 s. ISBN 80-7157-712-X. Filip, J.,Oral, J. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 75 s. ISBN 80-7157-682-4. Damohorský, M., et. al. Právo životního prostředí Praha : C.H. Beck, 2007 - xlii, 599 s. ISBN 978-80-7179-498-1. Odpady biodegradabilní - energetické a materiálové využití : III. ročník mezinárodní konference : Aula MZLU v Brně, budova A, Zemědělská 1, Brno, 6.11.2008 : [sborník z konference] / Jana Kotovicová a kolektiv. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008 - 1 CD-ROM : barev. ISBN 978-80-7375-229-3. Sborník referátů 9. mezinárodní konference Odpady 21 : odpadové hospodářství středoevropských zemí : Ostrava, hotel Atom, 27.-28.4.2009 / [kolektiv autorů]. - Vyd. 1.. - Ostrava : Fite, 2009 - 75 s. : il. ISBN 978-80-254-4429-0. Recyklace odpadů XI : 6.-7.12.2007, Košice. I / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 248 s. : il. ISBN 978-80-248-1597-8. Recyklace odpadů XI : 6.-7.12.2007, Košice. II / [editor Peter Fečko, Vladimír Čablík]. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 218 s. : il. ISBN 978-80248-1676-0. Mareček, J. a kol. Legislativa odpadového hospodářství. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 134 s. ISBN 80-7157-656-5. Groda, B. Technika zpracování odpadů, II. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. 168 s. ISBN 80-7157-264-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0498 HospOI Hospodaření s odpady I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku