546-0500/01 – Praxe oborová, bakalářská (POBc)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Thomas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10
kombinovaná Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem praxe je rozvinutí teoretických vědomostí studentů při aktivním přístupu k výkonu práce ve studovaném oboru. Vyústěním působení na pracovišti zaměstnavatele je analýza reálného stavu pracovního prostředí. Aktivní práce na daném pracovišti by měla vyústit ve formulaci návrhu tématu závěrečné práce, a jeho následné rozpracování.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Praxe po 2. ročníku seznamuje s provozem vybrané vodohospodářské instituce, na níž studenti mohou nalézt vhodné téma bakalářského úkolu. Praxe bakalářského studia je zaměřena na vyznačení, resp. zpřesnění zadání bakalářského úkolu, získání vstupních podkladů a nezbytné konzultace pro následné řešení bakalářské práce. Praxe jsou zajišťovány garantem studijního oboru.

Povinná literatura:

Směrnice 89/391 – rámcová směrnice o BOZP Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Doporučená literatura:

Právní předpisy v oblasti BOZP. Technické normy upravující osobní ochranné prostředky - třída 83, skupina 21-27

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti uzavírají své působení na vybraných pracovištích sepsáním závěrečné zprávy, která věcně shrnuje jejich 14ti denní pracovní činnost. Vyústěním působení na pracovišti zaměstnavatele by tedy měla být charakteristika současného stavu s vypíchnutím důležitých problémů vhodných k praktickému řešení formou bakalářské práce.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Aktivní prezentace dosažených výstupů z praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti jsou v rámci 14ti denní bezplatné praxe obeznámeni s problematikou jednotlivých oborů vodního hospodářství nebo technologie vody. Na základě teoretické přípravy v předmětech vyučovaných na katedře THV, by studenti měli porozumět praktické ukázce reálných postupů a procesů v oblastech vodního hospodaření a/nebo technologie vody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (85) 51
        Odborná zpráva Jiný typ úlohy 85  43
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku