546-0500/02 – Praxe oborová, bakalářská (POBc)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem praxe je rozvinutí teoretických vědomostí studentů při aktivním přístupu k výkonu práce ve studovaném oboru. Vyústěním působení na pracovišti zaměstnavatele je analýza reálného stavu pracovního prostředí. Aktivní práce na daném pracovišti by měla vyústit ve formulaci návrhu tématu závěrečné práce, a jeho následné rozpracování.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Praxe po 2. ročníku seznamuje s provozem vybrané vodohospodářské instituce, na níž studenti mohou nalézt vhodné téma bakalářského úkolu. Praxe bakalářského studia je zaměřena na vyznačení, resp. zpřesnění zadání bakalářského úkolu, získání vstupních podkladů a nezbytné konzultace pro následné řešení bakalářské práce. Praxe jsou zajišťovány garantem studijního oboru.

Povinná literatura:

Řízení projektů, aneb, Překážkový běh na dlouhou trať / Václav Chvalovský. - Vyd. 1.. - Praha : ASPI, 2005 - 130 s. : il. ISBN 80-7357-085-8 (brož.) Projektový management : systémový přístup k řízení projektů / Alena Svozilová. - 2., aktualiz. a dopl. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2011 - 380 s. : il. ISBN 978-80-247-3611-2 (váz.)

Doporučená literatura:

Projektový management : systémový přístup k řízení projektů, plán a rozpočet projektu, řízení projektových týmů, kontrola postupu projektu, řízení projektových rizik, osobnost manažera / Alena Svozilová. - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2006 - 353 s. : il. ISBN 80-247-1501-5 (váz.)978-80-247-1501-8 (dotisk : váz.)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxdoplnitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxdoplnitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51
        Odborná zpráva z praxe požadovaného rozsahu Jiný typ úlohy 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku