546-0500/02 – Praxe oborová, bakalářská (POBc)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem praxe je rozvinutí teoretických vědomostí studentů při aktivním přístupu k výkonu práce ve studovaném oboru. Vyústěním působení na pracovišti zaměstnavatele je analýza reálného stavu pracovního prostředí. Aktivní práce na daném pracovišti by měla vyústit ve formulaci návrhu tématu závěrečné práce, a jeho následné rozpracování.

Vyučovací metody

Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Praxe po 2. ročníku seznamuje s provozem vybrané vodohospodářské instituce, na níž studenti mohou nalézt vhodné téma bakalářského úkolu. Praxe bakalářského studia je zaměřena na vyznačení, resp. zpřesnění zadání bakalářského úkolu, získání vstupních podkladů a nezbytné konzultace pro následné řešení bakalářské práce. Praxe jsou zajišťovány garantem studijního oboru.

Povinná literatura:

Směrnice 89/391 – rámcová směrnice o BOZP Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Doporučená literatura:

Právní předpisy v oblasti BOZP. Technické normy upravující osobní ochranné prostředky - třída 83, skupina 21-27

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Pracovní deník potvrzený pověřenou osobou z firmy, v níž byla provozní praxe vykonána, závěrečná zpráva z praxe, potvrzení firmy o absolvování praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Studenti absolvují odbornou praxi v rozsahu 80 hodin (10 pracovních dnů) za semestr se zaměřením na uplatnění studovaného oboru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51
        Odborná zpráva z praxe požadovaného rozsahu Jiný typ úlohy 85  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku