546-0502/02 – Soil Science (PZ)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 9+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Vyučovací předmět seznamuje se základy pedologie. Náplň předmětu bude koncipována tak, aby obsah všech v něm zahrnutých kapitol byl vysvětlen na základě konkrétních příkladů, souvisejících s problematikou ochrany životního prostředí v průmyslu a vysvětlující tuto problematiku. Studium je zaměřeno na půdu jako součást ekosystémů a složku životního prostředí. Pozornost je věnována problematice zemědělských, lesních i urbánních půd. Jako základ pro porozumění půdním procesům jsou studovány půdní vlastnosti z různých hledisek (hledisko fyzikální, chemické, fyzikálně-chemické, biochemické a biologické). Pozornost je věnována také charakteristice půd ČR. Půdní klasifikace je založena na mezinárodní klasifikaci půd.

Compulsory literature:

WHITE, R. E. Principles and Practice of Soil. Science The Soil As a Natural Resource. Maldon: Wiley-Blackwell, 2009. 376 p. ISBN 978-0-632-06455-7

Recommended literature:

BRADY, N. C., WEIL, R.R.: The nature and properties of soils. Boston (USA): Pearson, 2016, 1104 p. ISBN-13: 978-0133254488

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Presence on lessons and active work

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The status, developments and challenges Soil Science. Soil, its basic features and characteristics. Pedogenic factors. Minerals soil-forming rocks. Pedogenic rocks. Processes of weathering of rocks. Pedogenic processes. The composition of soils. Mineral phases in soils. Natural organic matter in soils. Humus, humus overlying horizons. Physical, soil properties. Chemical properties of soils. Sorption properties of soils. Soil water. Edaphon. Soil horizons. Principles of classification of soils. Classification of soils CR. Extension of soil in nature. Soil maps.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2014/2015 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2013/2014 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner