546-0502/02 – Půdoznalství (PZ)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Lenka Urbancová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
CMI0007 Ing. Lenka Urbancová, Ph.D.
ZAO0020 Ing. Zuzana Zaoralová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základy nauky o půdě jako součásti ekosystému a jeho složky životního prostředí. Výuka navazuje na geologické předměty (geologii, mineralogii a petrografii) a vytváří základ pro studium ochrany půd. Výuka je zaměřena na půdotvorné horniny, zvětrávání a půdotvorné procesy, složení půd, minerální fáze v půdách, organické látky v půdách a základní půdní vlastnosti (fyzikální a chemické). Předmět seznamuje se základy klasifikace půd ČR (podle Jednotného klasifikačního systému půd.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se základy nauky o půdě jako součásti ekosystému a jeho složky životního prostředí. Výuka navazuje na geologické předměty (geologii, mineralogii a petrografii) a vytváří základ pro studium ochrany půd. Výuka je zaměřena na půdotvorné horniny, zvětrávání a půdotvorné procesy, složení půd, minerální fáze v půdách, organické látky v půdách a základní půdní vlastnosti (fyzikální a chemické). Předmět seznamuje se základy klasifikace půd ČR (podle Jednotného klasifikačního systému půd.

Povinná literatura:

Raclavský, K., Raclavská H., Matýsek, D. Ochrana půd. CD-ROM. VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2005. Němeček, J., Smolíková, L., Kutílek, M. Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha, 558 s. 1990. Tomášek, M. Půdy České republiky. Česká geologická služba, Praha. 68 s., 41 příloh. 2000. Brady, N.C., Weil, R.R. The nature and properties of soils. Prentice-Hall, Upper Saddle River. 740 s. 1996. Kuntze H., Roeschmann G., Schwerdtfeger G. Bodenkunde. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 5.vydání, 424 s. 1994.

Doporučená literatura:

Nypl, V., Kuráž, V. (1992): Hydrologie a pedologie. Vyd. 1.. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 1992 - 150, 143 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních a aktivní přístup

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení, vývoj a úkoly půdoznalství. 2. Půda, její základní znaky a charakteristiky. 3. Půdotvorné faktory. 4. Minerály půdotvorných hornin. 5. Půdotvorné horniny. 6. Procesy zvětrávání hornin. 7. Půdotvorné procesy. 8. Složení půd. 9. Minerální fáze v půdách. 10. Přírodní organické látky v půdách. 11. Humus, nadložní humusové horizonty. 12. Fyzikální, vlastnosti půd. 13. Chemické vlastnosti půd. 14. Sorpční vlastnosti půd. 15. Půdní voda. 16. Edafon. 17. Půdní horizonty. 18. Principy klasifikace půd. 19. Klasifikace půd ČR. 20. Rozšíření půd v přírodě. 21. Půdní mapy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku