546-0504/01 – Field Study Methods II. ()

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CUR02 Ing. Stanislav Čurda, Ph.D.
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Combined Graded credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course is designed to acquaint students with the basic approach by field studies.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

V průběhu semestru budou studenti v rámci seminářů seznámeni s aspekty terénní práce, které ve svých bakalářských a diplomových pracích řešili a nyní v rámci doktorské disertační práce řeší doktorandi oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu. Jednotlivé semináře budou tématicky zaměřeny na oblast výzkumů v oblastech, ve kterých se předpokládá budoucí uplatnění absolventů: v oblasti průmyslu a u subjektů zabývajících se hodnocením stavu životního prostředí, monitoringem a dekontaminací životního prostředí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R005) Environmental Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner