546-0506/01 – Cvičení z botaniky a zoologie (CvBZ)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studenty kombinovaného studia, jako praktické cvičení k rozvoji znalostí získaných v přednáškách a při teoretickém studiu, ke zvýšení schopnosti porozumění a interpretaci poznatků, schopnost a získání návyků pro práci v laboratoři, pro mikroskopování apod.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Teoretické vědomosti v přednáškách jsou doplňovány praktickými pracemi. 1. část je zaměřena na zvládnutí mikroskopické techniky - práce s lupou, optickým mikroskopem a technikou zhotovování preparátů. Na první část navazuje cvičení, které umožňuje poznat anatomické struktury rostlinných a živočišných těl a cvičení k důkazu základních a typických látek buněčného prostředí. Další část se stručně zabývá problematikou zhotovení herbáře práce z určovacími klíči rostlin a živočichů.

Povinná literatura:

http://www.sci.muni.cz/~anatomy/ Svrček, M. (Eds.): Klíč k určování bezcévných rostlin. SPN Praha 1976. Kousalová, I., Kummerová, M., Lux, A. : Terminologický slovník z cytologie a anatomie rostlin.- MU Brno 2001 (skripta). HOLINKA J. & BIČÍK V. Cvičení z fyziologie živočichů. Univerzita Palackého, přírodovědecká fakulta, Olomouc, 2003. WILHELM Z. & NOVÁKOVÁ Z. Praktická cvičení z fyziologie živočichů pro studenty bakalářských oborů. Masarykova univerzita, lékařská fakulta, Brno, 2001. Crha J.,Churý J., Pánek K.: Návody k praktickým cvičením z biologie a zoologie.SPN, Praha 1996

Doporučená literatura:

BITUŠÍK P. Návody na cvičenia z fyziologie živočíchov. Technická univerzita vo Zvolene, 1992. KOHLÍKOVÁ E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. Karolinum, Praha, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování protokolů z jednotlivých zadání

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mikroskopování, základní postupy a práce s lupou a mikroskopem, technika zhotovování preparátů, buňka a buněčné prostředí. 2. Anatomická stavba rostlinného těla, popis jednotlivých determinačních znaků, práce s klíčem. Příprava herbáře. 3. Anatomická stavba živočišného těla - bezobratlí – modelové druhy a skupiny významné z hlediska hodnocení prostředí. 4. Anatomická stavba živočišného těla - obratlovci – modelové druhy a skupiny významné z hlediska hodnocení prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Laboratorní práce Laboratorní práce 45  0 3
        Písemka Písemka 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.