546-0506/02 – Cvičení z botaniky a zoologie (CvBZ)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+5
kombinovaná Zápočet 0+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro studenty kombinovaného studia, jako praktické cvičení k rozvoji znalostí získaných v přednáškách a při teoretickém studiu, ke zvýšení schopnosti porozumění a interpretaci poznatků, schopnost a získání návyků pro práci v laboratoři, pro mikroskopování apod.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Teoretické vědomosti v přednáškách jsou doplňovány praktickými pracemi. 1. část je zaměřena na zvládnutí mikroskopické techniky - práce s lupou, optickým mikroskopem a technikou zhotovování preparátů. Na první část navazuje cvičení, které umožňuje poznat anatomické struktury rostlinných a živočišných těl a cvičení k důkazu základních a typických látek buněčného prostředí. Další část se stručně zabývá problematikou zhotovení herbáře práce z určovacími klíči rostlin a živočichů.

Povinná literatura:

http://www.sci.muni.cz/~anatomy/ Svrček, M. (Eds.): Klíč k určování bezcévných rostlin. SPN Praha 1976. Kousalová, I., Kummerová, M., Lux, A. : Terminologický slovník z cytologie a anatomie rostlin.- MU Brno 2001 (skripta). HOLINKA J. & BIČÍK V. Cvičení z fyziologie živočichů. Univerzita Palackého, přírodovědecká fakulta, Olomouc, 2003. WILHELM Z. & NOVÁKOVÁ Z. Praktická cvičení z fyziologie živočichů pro studenty bakalářských oborů. Masarykova univerzita, lékařská fakulta, Brno, 2001. Crha J.,Churý J., Pánek K.: Návody k praktickým cvičením z biologie a zoologie.SPN, Praha 1996

Doporučená literatura:

BITUŠÍK P. Návody na cvičenia z fyziologie živočíchov. Technická univerzita vo Zvolene, 1992. KOHLÍKOVÁ E. Vybraná témata praktických cvičení z fyziologie člověka. Karolinum, Praha, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu. Studium předmětu je zakončeno zápočtem. Zápočet má písemnou a praktickou část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a praktická část testu prověřující znalosti v rozsahu realizovaných cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mikroskopování, základní postupy a práce s lupou a mikroskopem, technika zhotovování preparátů, buňka a buněčné prostředí. 2. Anatomická stavba rostlinného těla, popis jednotlivých determinačních znaků, práce s klíčem. Příprava herbáře. 3. Anatomická stavba živočišného těla - bezobratlí – modelové druhy a skupiny významné z hlediska hodnocení prostředí. 4. Anatomická stavba živočišného těla - obratlovci – modelové druhy a skupiny významné z hlediska hodnocení prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Student absolvuje cvičení v bloku a odevzdá individuálně vypracovaný protokol vycházející z předem dohodnuté úlohy.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.