546-0508/01 – Nakládání s odpady (NsO)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Barbora Lyčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
LYC25 Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se systémem odpadového hospodářství – legislativou odpadů, základní charakteristikou vybraných druhů odpadů a hlavními technologiemi zpracování odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalostí v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství, jako jsou druhy odpadů a možnosti snižování jejich množství, právní úprava v odpadovém hospodářství. Pozornost je věnována rovněž způsobům odstraňování odpadů a metodám jejich zneškodňování.

Povinná literatura:

Hlavatá M.: Odpadové hospodářství, VŠB TU Ostrava 2004 Slivka V. a kol.: Odpadové hospodářství I., VŠB TU Ostrava a MŽP ČR Praha 2006 Kuraš M.: Odpadové hospodářství, Ekomonitor 2008

Doporučená literatura:

www.enviweb.cz www.mzp.cz odborné časopisy - Odpady, Odpadové fórum

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test ve cvičení

E-learning

Další požadavky na studenta

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0339 ÚdOH Úvod do odpadového hospodářství Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Hlavní cíle odpadového hospodářství - Legislativa odpadů - přehled důležitých legislativních předpisů ŽP - legislativní předpisy odpadového hospodářství, vč. prováděcích předpisů - Charakteristika vybraných druhů odpadů – vznik, způsob nakládání - komunální odpady - charakteristika komunálního odpadu, separovaný sběr, nebezpečné látky v komunálním odpadu, obalové materiály, zneškodnění komunálního odpadu - odpady z průmyslu - odpady z chemického průmyslu, odpady ze sklářských provozů, zemědělské odpady, stavební odpady, odpady z těžby nerostných surovin, energetické odpady, odpady z hutnických provozů - Technologie zpracování odpadů: - skládkování odpadů - zásady pro výběr lokality skládky, těsnění, odvodnění, odplynění skládek, rekultivace skládek - biologické metody zpracování odpadů – kompostování, anaerobní digesce, biodegradace - termické metody - fyzikální a chemické zpracování odpadů – charakteristika vybraných způsobů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku