546-0514/04 – Odpadové hospodářství (OH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBI, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podrobná identifikace vzniku vybraných odpadů a technologií jejich zpracování. Na základě informací bude možnost vyhodnocení a určení vhodnosti, který typ materiálového využití či zpracování je pro daný typ odpadu vhodný včetně aplikace nakládání s ním.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Tento předmět seznamuje studenty s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství. Předmět se podrobně zabývá problematikou využívání a odstraňování odpadů. Jednotlivé přednášky jsou věnovány přehledu vzniku a nakládání s vybranými typy odpadů (termickému zpracování odpadů, biologickým metodám, skládkování odpadů a fyzikálním či fyzikálně-chemickým způsobům zpracování odpadů.

Povinná literatura:

HLAVATÁ, Miluše. Odpadové hospodářství. 1. dotisk vyd. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 174 s. ISBN 80-248-0737-8. REDDY, P. Jayarama. Municipal Solid Waste Management [online]. CRC Press, 2011 [cit. 2019-06-20]. DOI: 10.1201/b11435. ISBN 9780429217333. ČABLÍK V., FEČKO P., LYČKOVÁ B. Multimediální učební texty zaměřené na problematiku nakládání s odpady. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2004, CD. Odpadové fórum : Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. České ekologické manažerské centrum . 2000- , roč. 1, č. 1- . Praha : CEMC, 2000- . 1 x měsíčně. Dostupný z WWW: . ISSN 1212-7779.

Doporučená literatura:

RADA, Elena Cristina. Solid waste management: policy and planning for a sustainable society. Toronto: Apple Academic Press, [2016]. ISBN 978-1771883740. KURAŠ, Mečislav. Odpady a jejich zpracování. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2014. ISBN 978-80-86832-80-7. BOTULA, Jiří. Odpady z těžby a zpracování surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3319-4. Odpady : Odpadové hospodářství, ekonomika životního prostředí. ECONOMIA a. s. 1996- , roč. 1, č. 1- . Praha : ECONOMIA a. s., 1996- . 1x měsíčně. Dostupný z WWW: . ISSN 1213-7693.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Informace získané během semestru studenti zahrnou do semestrálních prezentací, které budou reagovat na aplikace jednotlivých metod v oblasti zpracování odpadů. Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium odborné literatury, účast na exkurzích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní legislativa odpadového hospodářství 2. Komunální odpady, shromažďování, využívání 3. Odpady z průmyslu, nakládání s průmyslovými odpady 4. Odpady z těžby a úpravy nerostných surovin 5. Odpady z hutnických provozů 6. Odpady z nejaderné energetiky; Radioaktivní odpady 7. Odpady ze stavebnictví 8. Vzorkování odpadů, 9. Přeprava nebezpečných odpadů 10. Biologické metody zpracování odpadů (kompostování, anaerobní digesce) 11. Termické metody nakládání s odpady, zařízení na spalování odpadů 12. Skládkování odpadů 13. Fyzikální a chemické odstraňování odpadů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  19
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 8+8 h/s v kombinované formě; 100 % účast na cvičeních a exkurzích

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů zadaných přednášejícím v prostředí MS Teams nebo portálu e-výuka na adrese https://www.vsb.cz/e-vyuka/ . Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu povinnost vypracovat zadané úlohy a při osobní účasti napsat zápočtovou písemku, a to nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zadání samostatných úloh poskytne cvičící.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290006) Preventivní přístupy v ochraně životního prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 letní
2019/2020 letní