546-0515/01 – Obecná biologie (OBB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuMgr. Oldřich Motyka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení a znalost fungování živého organismu, znalost struktury a mikrostruktury organismu. Získání znalostních základů nezbytných pro další studium v souvisejících disciplínách. Základní laboratorní dovednosti, práce s nativními preparáty, mikroskopická technika. Schopnost přemýšlet o biologických strukturách živých organismů.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává základní informace o stavbě živých organismů - rostlin, živočichů a hub. Obsahově je rozdělen do čtyř tematických celků: cytologie buňky, základy buněčné fyziologie a biochemie, úvod do histologie (popis a klasifikace rostlinných pletiv a živočišných tkání) a organologie. Část přednášek je věnována objasnění složitosti buněčných genomů jako úvod k pochopení moderních biotechnologických metod využívající genové manipulace na buněčné úrovni. Přednášky doplňují praktická cvičení v laboratoři, která jsou zaměřená na zkoumání buněčné morfologie a fyziologie.

Povinná literatura:

NEČAS, O. a kol. Obecná biologie pro lékařské fakulty. Praha: Nakladatelství H&H, 2000. ISBN 80-86022-46-3 VOJTKOVÁ, H. Návody k cvičení ze základů cytologie. VŠB-TUO, 2014. ISBN 978-80-248-3392-7 ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998. ISBN 80-902906-2-0 WILSON, K. a J. WALKER. Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology. Cambridge University Press, 2005. ISBN 0-521-82889-9

Doporučená literatura:

FLEGR, J. Základy evoluční biologie. Praha: Scientia, 2018. ISBN 978-80-86960-72-2 ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003. ISBN 80-86960-23-4 KOČÁREK, E. Genetika. Praha: Scientia, 2004. 212 s. ISBN 80-7183-326-6 BERGTROM, G. Basic Cell and Molecular Biology. University of Wisconsin-Milwaukee, 2021; https://bio.libretexts.org/@go/page/16407 Basic Biology: Introduction to Biology. https://basicbiology.net/biology-101/introduction-to-biology

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce během Cvičení z Obecné biologie zápočtová písemná práce

E-learning

Další požadavky na studenta

pravidelná účast na cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecná hierarchie výstavby a organizace organismů. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Rostlinná a živočišná buňka. 2. Rostlinná pletiva a systémy pletiv. Kritéria hodnocení a třídění pletiv. Pletiva nepravá a pravá, pletiva dělivá a trvalá, Pletiva podle funkce. 3. Tkáně živočichů. 4. Soustava oběhová, nervová, vylučovací, kožní, smyslová, hormonální regulace. 5. Diferenciace v rostlinném organismu s přechodem na souš. 6. Morfologie a anatomie kořenů. 7. Morfologie a anatomie stonků. 8. Morfologie a anatomie listů. 9. Morfologie a anatomie reprodukčních orgánů. 10. Morfologie a anatomie semen a plodů. 11. Základy biochemie - uhlovodíky jako základní sloučeniny (funkční skupiny, složené sloučeniny, biochemicky významné reakce). 12. Aminokyseliny, bílkoviny, 13. Syntéza a metabolismus bílkovin. Nukleové kyseliny, enzymy, vitamíny. 14. Biologická oxidace (metabolismus kyslíku). Regulační mechanismy a vzájemné mechanismy v metabolismu. Metabolismus minerálních látek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  19 3
Rozsah povinné účasti: Stavba rostlinného a živočišného těla. Znalosti ze čtyř tematických celků: cytologie buňky, biochemie, histologie (popis a klasifikace rostlinných pletiv a živočišných tkání) a organologie (ontogeneze, fylogeneze, anatomická a morfologická stavba vegetativních a generativních orgánů rostlin).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Cvičení jsou povinná. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní