546-0515/02 – Obecná biologie (ObBioB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení a znalost fungování živého organismu, znalost struktury a mikrostruktury organismu. Získání znalostních základů nezbytných pro další studium v souvisejících disciplínách. Práce s přírodními preparáty, mikroskopování, základní laboratorní dovednosti. Schopnost přemýšlet o biologických strukturách živých organismů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět podává základní informace o stavbě rostlinného a živočišného těla. Obsahově je rozdělen do čtyř tématických celků: cytologie buňky, biochemie, histologie (popis a klasifikace rostlinných pletiv a živočišných tkání) a organologie (ontogeneze, fylogeneze, anatomická a morfologická stavba vegetativních a generativních orgánů rostlin).

Povinná literatura:

Stalmachová, B. Obecná biologie. CD – učební texty. VŠB –TUO. 2005. Nečas a kol.: Obecná biologie. H a H, 2000. Rozsypal a kol.: Nový přehled biologie. Sciencia, 2004. Slavíková, Z.: Morfologie rostlin. 2002.

Doporučená literatura:

Podle zadání cvičícího.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zápočtová písemná práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecná hierarchie výstavby a organizace organismů. Prokaryotická a eukaryotická buňka. Rostlinná a živočišná buňka. 2. Rostlinná pletiva a systémy pletiv. Kritéria hodnocení a třídění pletiv. Pletiva nepravá a pravá, pletiva dělivá a trvalá, pletiva podle funkce. 3. Tkáně ţivočichů. 4. Soustava oběhová, nervová, vylučovací, koţní, smyslová, hormonální regulace. 5. Diferenciace v rostlinném organismu s přechodem na souš. 6. Morfologie a anatomie kořenů. 7. Morfologie a anatomie stonků. 8. Morfologie a anatomie listů. 9. Morfologie a anatomie reprodukčních orgánů. 10. Morfologie a anatomie semen a plodů. 11. Základy biochemie - uhlovodíky jako základní sloučeniny (funkční skupiny, sloţené sloučeniny, biochemicky významné reakce). 12. Aminokyseliny, bílkoviny, syntéza a metabolismus bílkovin. 13. Nukleové kyseliny, enzymy, vitamíny. 14. Biologická oxidace (metabolismus kyslíku). Regulační mechanismy a vzájemné mechanismy v metabolismu. Metabolismus minerálních látek.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku