546-0516/01 – Obecná ekologie (ObEkoB)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je orientován k poskytnutí širokého základu ekologie jako vědeckého oboru studentům na úrovni bakalářského stupně, tj. se základními znalostmi botaniky, zoologie a chemie. Student se orientuje v široké škále řešené problematiky, současně si vytvoří základ pro navazující odborné předměty. Schopnost studenta orientovat se v problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět je strukturován od úrovně autekologické (jedinec x faktory prostředí) přes dynamiku vnitro- a mezipopulačních vztahů (kompetice, predace, včetně základních modelů) až po specifika společenstev a ekosystémů. Systém ekologických věd, ekologie jako vědní obor - definice, vztahy k ostatním vědním disciplínám. Biosféra, její složky, charakteristika. Organismy a prostředí. Základy autekologie. Základy synekologie. Ekosystém. Ekologická stabilita, homeostáza. Koloběhy látek, biogeochemické cykly. Toky energie, produktivita ekosystému. Přenos informace, regulace. Mezní činitelé, zákony minima a tolerance. Potravní vazby, trofické řetězce a sítě, regulace. Dynamika ekosystému, aktivita ekosystému. Ekologická nika. Determinace flóry ČR.

Povinná literatura:

Begon, M., Harper, J.L. & Towsend, C. R. Ekologie. Jedinci, populace a společenstva. 2. vyd. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1997. Stalmachová, B. Obecná ekologie pro bakalářské obory. Učební texty CD, VŠB – TUO Ostrava 2008. LAŠTŮVKA Z., KREJČOVÁ P., 2000 Ekologie. 1 vyd. Konvoj, Brno, 185 s. LOSOS B. [ed.] 1984 Ekologie živočichů. SPN, Praha, 316 s. SLAVÍKOVÁ J., 1986 Ekologie rostlin. SPN, Praha. STORCH D., MIHULKA S., 2000 Úvod do současné ekologie. Portál, Praha, 160 s. ŠÁLEK M., RŮŽIČKA J., MANDÁK B., 2005 Ekologie. 1. vyd. FLE ČZU, Praha, 121 s.

Doporučená literatura:

PRIMACK R.B., KINDLMANN P., JERSÁKOVÁ J., 2001 Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha. ISBN 80 7178 552 0 VLASÁK P., 1986 Ekologie savců. Academia, Praha, 291 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce v rámci cvičení zápočtová písemná práce

E-learning

Další požadavky na studenta

determinace rostlin a živočichů

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0304 BtB Botanika Doporučená
546-0318 ZOO Zoologie Doporučená
546-0515 ObBioB Obecná biologie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náplň vědního oboru, vztah ekologie k problematice věd o životním prostředí, historický vývoj ekologie. 2. Základní terminologie. Vztahy organismů a abiotického prostředí, tolerance, adaptace, ekologická nika, rozdíly mezi unitárními a modulárními organismy 3. Vlastnosti populací, definice základních parametrů populační dynamiky. 4. Vnitro-populačni interakce, vnitrodruhová kompetice, asymetrické působení kompetice, typy kompetice. Teritorialita. 5. Možnosti použití matematických modelů vnitrodruhové kompetice, jejich vstupní předpoklady, biologická interpretace. Změny početnosti jedinců v čase. 6. Mezidruhové, mezipopulační interakce, přehled, charakteristika. 7. Mezidruhová kompetice, princip kompetitivního vyloučení, posun znaků, přehled základních modelů. 8. Predace. Koevoluce predátora a kořisti, specializace. Funkční odpověď predátora na hustotu kořisti. Refugia. Přehled základních modelů. 9. Mutualismus. Saprotrofismus. Životní strategie populací - r a K-stratégové. 10. Společenstvo a jeho struktura, ohraničení. Trendy ve studiu společenstev, změna paradigmat. Biologická komplexita. 11. Druhová rozmanitost (diversita), způsoby jejího hodnocení, faktory, které ji ovlivňují. 12. Ekologická sukcese, kolonizace ostrovů a ohraničených oblastí. 13. Stabilita společenstva. Rozdíly mezi vodními a terestrickými ekosystémy. 14. Toky energie v biosféře.Pohyb látek v biosféře, základní živiny. 15. Biomy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok