546-0516/01 – Obecná ekologie (OEK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
STA35 doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je orientován k poskytnutí širokého základu ekologie jako vědeckého oboru studentům na úrovni bakalářského stupně, tj. se základními znalostmi botaniky, zoologie a chemie. Student se orientuje v široké škále řešené problematiky, současně si vytvoří základ pro navazující odborné předměty. Schopnost studenta orientovat se v problematice. Předmět je strukturován od úrovně autekologické (jedinec x faktory prostředí) přes dynamiku vnitro- a mezipopulačních vztahů (kompetice, predace, včetně základních modelů) až po specifika společenstev a ekosystémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Předmět je orientován k poskytnutí širokého základu ekologie jako vědeckého oboru studentům na úrovni bakalářského stupně, tj. se základními znalostmi botaniky, zoologie a chemie. Student se orientuje v široké škále řešené problematiky, současně si vytvoří základ pro navazující odborné předměty. Schopnost studenta orientovat se v problematice.

Povinná literatura:

BEGON, M., J. L. HARPER a C. R. TOWSEND. Ekologie: Jedinci, populace a společenstva. Olomouc: Vydavatelství UP, 1997 STALMACHOVÁ, B. Obecná ekologie pro bakalářské obory. Učební texty. Ostrava: VŠB-TUO, 2008 LAŠTŮVKA, Z. a P. KREJČOVÁ. Ekologie. Brno: Konvoj, 2000 BEGON, M. a C. R. TOWNSEND. From Individuals to Ecosystems. Wiley; 5th edition, 202l

Doporučená literatura:

ŠÁLEK, M., J. RŮŽIČKA a B. MANDÁK. Ekologie. Praha: FLE ČZU, 2005 LOSOS, B., (ed.) Ekologie živočichů. Praha: SPN, 1986 SLAVÍKOVÁ, J. Ekologie rostlin. Praha: SPN, 1986 KREBS, J. C. Ecological Methodology. Menlo Park Addison Wesley Longman, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou, která má ústní a písemnou část.

E-learning

Další požadavky na studenta

determinace rostlin a živočichů

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0515 OBB Obecná biologie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náplň vědního oboru, vztah ekologie k problematice věd o životním prostředí, historický vývoj ekologie. 2. Základní terminologie. Vztahy organismů a abiotického prostředí, tolerance, adaptace, ekologická nika, rozdíly mezi unitárními a modulárními organismy. 3. Vlastnosti populací, definice základních parametrů populační dynamiky. 4. Vnitro-populačni interakce, vnitrodruhová kompetice, asymetrické působení kompetice, typy kompetice. Teritorialita. 5. Možnosti použití matematických modelů vnitrodruhové kompetice, jejich vstupní předpoklady, biologická interpretace. Změny početnosti jedinců v čase. 6. Mezidruhové, mezipopulační interakce, přehled, charakteristika. 7. Mezidruhová kompetice, princip kompetitivního vyloučení, posun znaků, přehled základních modelů. 8. Predace. Koevoluce predátora a kořisti, specializace. Funkční odpověď predátora na hustotu kořisti. Refugia. Přehled základních modelů. 9. Mutualismus. Saprotrofismus. Životní strategie populací - r a K-stratégové. 10. Společenstvo a jeho struktura, ohraničení. Trendy ve studiu společenstev, změna paradigmat. Biologická komplexita. 11. Druhová rozmanitost (diversita), způsoby jejího hodnocení, faktory, které ji ovlivňují. 12. Ekologická sukcese, kolonizace ostrovů a ohraničených oblastí. 13. Stabilita společenstva. Rozdíly mezi vodními a terestrickými ekosystémy. 14. Toky energie v biosféře.Pohyb látek v biosféře, základní živiny.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní