546-0516/01 – Obecná ekologie (OEK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Oldřich Motyka, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOT127 Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je orientován k poskytnutí širokého základu ekologie jako vědeckého oboru studentům na úrovni bakalářského stupně, tj. se základními znalostmi botaniky, zoologie a chemie. Student se orientuje v široké škále řešené problematiky, současně si vytvoří základ pro navazující odborné předměty. Schopnost studenta orientovat se v problematice. Předmět je strukturován od úrovně autekologické (jedinec x faktory prostředí) přes dynamiku vnitro- a mezipopulačních vztahů (kompetice, predace, včetně základních modelů) až po specifika společenstev a ekosystémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je orientován k poskytnutí širokého základu ekologie jako vědeckého oboru studentům na úrovni bakalářského stupně, tj. se základními znalostmi botaniky, zoologie a chemie. Student se orientuje v široké škále řešené problematiky, současně si vytvoří základ pro navazující odborné předměty. Schopnost studenta orientovat se v problematice.

Povinná literatura:

BEGON, M., J. L. HARPER a C. R. TOWSEND. Ekologie: Jedinci, populace a společenstva. Olomouc: Vydavatelství UP, 1997 STALMACHOVÁ, B. Obecná ekologie pro bakalářské obory. Učební texty. Ostrava: VŠB-TUO, 2008 LAŠTŮVKA, Z. a P. KREJČOVÁ. Ekologie. Brno: Konvoj, 2000 BEGON, M. a C. R. TOWNSEND. From Individuals to Ecosystems. Wiley; 5th edition, 202l

Doporučená literatura:

ŠÁLEK, M., J. RŮŽIČKA a B. MANDÁK. Ekologie. Praha: FLE ČZU, 2005 LOSOS, B., (ed.) Ekologie živočichů. Praha: SPN, 1986 SLAVÍKOVÁ, J. Ekologie rostlin. Praha: SPN, 1986 KREBS, J. C. Ecological Methodology. Menlo Park Addison Wesley Longman, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška Předmět je ukončen kombinovanou zkouškou, která má ústní a písemnou část.

E-learning

Další požadavky na studenta

determinace rostlin a živočichů

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
546-0515 OBB Obecná biologie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náplň vědního oboru, vztah ekologie k problematice věd o životním prostředí, historický vývoj ekologie. 2. Základní terminologie. Vztahy organismů a abiotického prostředí, tolerance, adaptace, ekologická nika, rozdíly mezi unitárními a modulárními organismy. 3. Vlastnosti populací, definice základních parametrů populační dynamiky. 4. Vnitro-populačni interakce, vnitrodruhová kompetice, asymetrické působení kompetice, typy kompetice. Teritorialita. 5. Možnosti použití matematických modelů vnitrodruhové kompetice, jejich vstupní předpoklady, biologická interpretace. Změny početnosti jedinců v čase. 6. Mezidruhové, mezipopulační interakce, přehled, charakteristika. 7. Mezidruhová kompetice, princip kompetitivního vyloučení, posun znaků, přehled základních modelů. 8. Predace. Koevoluce predátora a kořisti, specializace. Funkční odpověď predátora na hustotu kořisti. Refugia. Přehled základních modelů. 9. Mutualismus. Saprotrofismus. Životní strategie populací - r a K-stratégové. 10. Společenstvo a jeho struktura, ohraničení. Trendy ve studiu společenstev, změna paradigmat. Biologická komplexita. 11. Druhová rozmanitost (diversita), způsoby jejího hodnocení, faktory, které ji ovlivňují. 12. Ekologická sukcese, kolonizace ostrovů a ohraničených oblastí. 13. Toky energie v biosféře.Pohyb látek v biosféře, základní živiny.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
Rozsah povinné účasti: Organismus a prostředí. Populační ekologie. Ekologie společenstva. Ekosystémy. Biomy. Stabilita společenstva. Toky a koloběhy v ekosystémech. Schopnost studenta orientovat se v problematice.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude řešena formou individuálních odborných konzultací. Cvičení jsou povinná. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290008) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní