546-0517/04 – Environmentální geomorfologie (EnviGeo)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity2
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Porozumění a vyhodnocení geomorfologických procesů v krajině. Aplikace na modelové území.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Tento předmět poskytuje informace o dynamice krajinotvorných, především fluviálních morfologických procesů. Je zaměřen na procesy geomorfologické, exogenní a vzniklé tvary v krajině. Tyto procesy vytvářejí jak povrchové, tak podpovrchové tvary v procesech eroze, transportu i akumulace. Součástí cvičení je i praktická regionalizace povrchových tvarů v krajině ČR a hodnocení vlivu těchto procesů na ŽP.

Povinná literatura:

DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha: ČSAV Academia Praha. 1988. 476 s. KIRCHNER, Karel a Irena SMOLOVÁ. Základy antropogenní geomorfologie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. 287 s. ISBN 978-80-244-2376-0 ŠINDLAR, Miroslav a kol. Geomorfologické procesy vývoje vodních toků. Část I: Typologie korytotvorných procesů. Brno: Sindlar Group, 2012. 147 s. ISBN 978-80-254-2445-2 NAIMAN, Robert J., Henri DÉCAMPS a Michael E. MCCLAIN. Riparia: Ecology, Conservation, and Management of Streamside Communities. ondon: Elsevier Academic Press, 2005. 448 s. ISBN 0‐126‐63315‐0

Doporučená literatura:

RUBÍN, Josef a Břetislav BALATKA. Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. Praha: Academia. 1986. 385 s. DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA et al. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání. Brno: MŽP ČR, 2006. 582 s. Zeměpiský lexikon ČR, 2. upravené vydání. ISBN 80-86064-99-9 SMOLOVÁ, Irena a kol. Lexikon tvarů reliéfů České republiky. Olomouc: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 2010, e-kniha. Dostupné z https://geography.upol.cz/soubory/studium/e-ucebnice/Smolova-2010/zdroje/literatura.html HRADECKÝ, Jan a Václav ŠKARPICH. Selected Principles of Fluvial Geomorphology. In: Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology. Boca Raton: CRC Pres, 2018. s. 241-258. ISBN 978-1-4987-3082-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskusní bloky na zadaná témata. Předmět je ukončen zápočtem.

E-learning

není

Další požadavky na studenta

Zvládnout geomorfologickou analýzu modelového území.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. The relief as the system, geomorphological terminology. 2. Dynamic geomorphology,sculpturing of relief by exogenic process. 3. The basis of relief classification,the relief as form (the slope of field, exposure etc.) 4. Anthropogenic process, terminology 5. Process to accelerate and to slowdown natural, exogenous processes, erosion and accumulation formes 6. Technogenic processes (aggraditional,transport, degradation) 7. Gravitation slope process in antrophogenic relief, erosion and accumulation forms (creep, slide) 8. Fluvial slope process in anthropogenic relief, erosion and accumulation forms (surface water erosion, subsurface water erosion) 9. Eolic process in antrophogenic relief, terminology (erosion and accumulation forms) 10. Weathering process in antrophogenic relief, erosion and accumulation forms (regolith) 11. Physical weathering of minerals and rocks: thermal, physical weathering ,due to crystal growth,swelling, biological weathering 12. Chemical weathering of minerals and rocks: hydrolysis, dissolution of cation exchange, oxidation and reduction 13. Methods of study genesis of anthropogenic relief 14. Geomorhological analysis in model field

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: zpracování protokolu z terénního cvičení

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290007) Technické znovuvyužití brownfields P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290008) Technické znovuvyužití brownfields P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku