546-0519/01 – Klimatologie a hydrologie (KlimHydro)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV42 RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení základních hydrologických procesů v povodí s vyhodnocením základních klimatických prvků.

Vyučovací metody

Přednášky
Terénní práce

Anotace

Předmět se zabývá zákonitostmi oběhu vody v krajině a vzájemného působení hydrosféry a atmosféry. Zahrnuje rovněž základní znalosti z předmětu meteorologie a klimatologie pro stanovení vodní bilance území resp. povodí. Monitoring klimatologických prvků u vodních toků. Monitoring hydrologických jevů u vodních toků: vodní stavy, průtoky, režim splavenin. Statistické vyhodnocování - hydrologický režim řek. Stanovení vodní bilance vybraného území přímou metodou.

Povinná literatura:

NOVÁKOVÁ, J., MELČÁKOVÁ, I. (2007): Ekologické aspekty technické hydrobiologie Multimediální učební texty dostupné na http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/. http://iei.vsb.cz/enviro/index.php/materialy ŘEHÁNEK, T. , KŘÍŽ, V. (2002): Cvičení z hydrologie. Učební texty Ostravské Univerzity, Přírodovědecká fakulta Ostrava. s. 54. ISBN 80-7042-823-6. BRÁZDIL, R.et al. (1984): Fyzická geografie I. SPN Praha. s. 190.

Doporučená literatura:

KALVOVÁ, J., MOLDAN, B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK Praha, 161 s. LIPINA, P. et al. (2004): 50 let pozorování na profesionální meteorologické stanici Lysá hora. 1. vyd. Praha: ČHMÚ. s. 70. ISBN 80-86690-20-2. TOLASZ, R. et al. (2007): Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc, Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého, s. 255. (dostupné i na CD).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskusní bloky na zadaná témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Dovedou prezentovat výsledky individuální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klimatologie a Hydrologie jako věda – základní pojmy, význam, vývoj. 2. Hlavní klimatičtí činitelé oběhu vody. Geografičtí činitelé odtoku – vznik a charakteristika říční sítě, charakteristika povodí, geomorfologické vlastnosti údolí a koryt řek. 3. Teplota jako klimatologický prvek. Měření. Denní a roční chod, extrémní hodnoty. 4. Vlhkost jako klimatologický prvek. Měření. Denní a roční chod. Psychrometrické tabulky. 5. Srážky jako meteorologický prvek. Klasifikace podle skupenství, velikosti a tvaru. Měření. Denní a roční chod. Plošné rozložení srážek- statistické metody (metoda izohyet, metoda polygonů). Extrémní hodnoty - přívalové deště. 6. Výpar jako meteorologický prvek. Měření. Denní a roční chod. 7. Vodní bilance území z naměřených veličin. 8. Národní klimatický program ČR. 9. Výška hladiny v toku a její změny – vodní stavy a zařízení na jejich pozorování, zpracování a použití výsledků. 10. Pohyb vody v korytě toku. Podélný a příčný profil toku. Měření průtoku, měrná křivka průtoku, vyčíslení průtoků a jejich grafické vyjádření, říční režim a typy vodního režimu řek. 11. Extrémní průtoky jejich hodnocení, výpočet pro různou pravděpodobnost překročení z výsledku pozorování, výpočet při nedostatku pozorování, minimální průtoky. Odtok vody z povodí. 12. Splaveniny a plaveniny. Pohyb splavenin, plavenin. Splaveninový režim. 13. Atlas podnebí – zdroj informací. 14. Práce se Základní vodohospodářskou mapou. HEIS – informační hydroekologický portál. 15. Stanovení vodní bilance vybraného území.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Písemný test Písemka 70  40
        Protokoly ze cvičení Jiný typ úlohy 30  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok