546-0519/01 – Klimatologie a hydrologie (KAH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Chromíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ21 Ing. Jitka Chromíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopení základních hydrologických procesů v povodí s vyhodnocením základních klimatických prvků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá zákonitostmi oběhu vody v krajině a vzájemného působení hydrosféry a atmosféry. Zahrnuje rovněž základní znalosti z předmětu meteorologie a klimatologie pro stanovení vodní bilance území resp. povodí. Monitoring klimatologických prvků u vodních toků. Monitoring hydrologických jevů u vodních toků: vodní stavy, průtoky, režim splavenin. Statistické vyhodnocování - hydrologický režim řek. Stanovení vodní bilance vybraného území přímou metodou.

Povinná literatura:

NOVÁKOVÁ, J., MELČÁKOVÁ, I.2007. Ekologické aspekty technické hydrobiologie Multimediální učební texty dostupné na http://hgf10.vsb.cz/546/Ekologicke%20aspekty/. http://iei.vsb.cz/enviro/index.php/materialy ŘEHÁNEK, T. , KŘÍŽ, V. 2002. Cvičení z hydrologie. Učební texty Ostravské Univerzity, Přírodovědecká fakulta Ostrava. s. 54. ISBN 80-7042-823-6. BRÁZDIL, R.et al.1984. Fyzická geografie I. SPN Praha. s. 190.

Doporučená literatura:

KALVOVÁ, J., MOLDAN, B. 1996. Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK Praha, 161 s. LIPINA, P. et al. 2004. 50 let pozorování na profesionální meteorologické stanici Lysá hora. 1. vyd. Praha: ČHMÚ. s. 70. ISBN 80-86690-20-2. TOLASZ, R. et al.2007. Atlas podnebí Česka. Praha – Olomouc, Český hydrometeorologický ústav a Univerzita Palackého, s. 255. (dostupné i na CD).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Diskusní bloky na zadaná témata.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti odpovídají tématům, z nichž je sestavena osnova předmětu. Dovedou prezentovat výsledky individuální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klimatologie a Hydrologie jako věda – základní pojmy, význam, vývoj. 2. Hlavní klimatičtí činitelé oběhu vody. Geografičtí činitelé odtoku – vznik a charakteristika říční sítě, charakteristika povodí, geomorfologické vlastnosti údolí a koryt řek. 3. Teplota jako klimatologický prvek. Měření. Denní a roční chod, extrémní hodnoty. 4. Vlhkost jako klimatologický prvek. Měření. Denní a roční chod. Psychrometrické tabulky. 5. Srážky jako meteorologický prvek. Klasifikace podle skupenství, velikosti a tvaru. Měření. Denní a roční chod. Plošné rozložení srážek- statistické metody (metoda izohyet, metoda polygonů). Extrémní hodnoty - přívalové deště. 6. Výpar jako meteorologický prvek. Měření. Denní a roční chod. 7. Vodní bilance území z naměřených veličin. 8. Národní klimatický program ČR. 9. Výška hladiny v toku a její změny – vodní stavy a zařízení na jejich pozorování, zpracování a použití výsledků. 10. Pohyb vody v korytě toku. Podélný a příčný profil toku. Měření průtoku, měrná křivka průtoku, vyčíslení průtoků a jejich grafické vyjádření, říční režim a typy vodního režimu řek. 11. Extrémní průtoky jejich hodnocení, výpočet pro různou pravděpodobnost překročení z výsledku pozorování, výpočet při nedostatku pozorování, minimální průtoky. Odtok vody z povodí. 12. Splaveniny a plaveniny. Pohyb splavenin, plavenin. Splaveninový režim. 13. Atlas podnebí – zdroj informací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemný test Písemka 70  40 3
        Protokol ze cvičení Jiný typ úlohy 30  11 2
Rozsah povinné účasti: povinná účast na terénním cvičení zpracování protokolu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: povinné konzultace zpracování protokolu

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2017/2018 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2009/2010 letní