546-0522/01 – Environmentální manažerské systémy (EMS)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD009 Ing. Jana Kodymová, Ph.D.
LAB25 RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s environmentálním manažerským systémem, postup zavádění, ekonomika EMS, uplatnění EMS pro konkurenceschopnost a image podniku

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Environmentální manažerský systém - historie, legislativa, zavádění, certifikace a ověření, výhody pro firmy, integrace EMS do integrovaného manažerského systému, environmentální reporting, CSR

Povinná literatura:

1. Normy řady ISO 14000, ISO 9000, ISO 45001, ISO 50001, ISO 26000, SA 8000, ISO 19011 2. Nařízení EMAS 3. ESAP - Environmental Self-Assessment Program (http://www.gemi.org/GEMIPublications.aspx) 4. Internet – www.cenia.cz, www.mzp.cz, www.unido.org, www.unep.org , www.cai.cz

Doporučená literatura:

1. WEISS Philipp and Jörg BENTLAGE: Environmental Management Systems and Certification (book 4 Environmental Management BUP), Baltic University Press, 2007. 266 pages + CD. ISBN: 91-975526-3-1 2. různé vědecké časopisy (Elsevier, Emerald)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Cvičení: 1. úvodní hodina 2. seznámení s principy ISO a EMAS (jakost) 3. úvodní přezkoumání (vytvoření firmy vč. vstupů a výstupů a registru právních požadavků + prezentace) + vytvoření environmentální politiky + ukázka politik (externí komunikace) 4. prezentace vytvořené firmy včetně její environmentální politiky + metodika hodnocení aspektů 5. prezentace metodiky hodnocení aspektů + generování environmentálních cílů (brainstorming) 6. prezentace cílů vč. schématu + úvod organizace a odpovědnosti (matice odpovědnosti) 7. prezentace matice odpovědností v rámci organizace + školení a vzdělávání (koncepce školení pro různé stupně prac. pozic) 8. komunikace a environmentální reporting (schéma komunikace v rámci org. struktury) 9. dokumentace (tvorba směrnice), řízení dokumentace, provozu, havarijní plány 10. prezentace směrnice + monitoring a interní audity 11. exkurze 12. exkurze 13. environmentální účetnictví 14. zápočty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - vývoj strategie ochrany životního prostředí, strategie prevence, historické souvislosti (Římský klub, Naše společná budoucnost, Agenda 21, Podnikatelská charta trvale udržitelného rozvoje), návaznost na předchozí předměty ze základního bloku. Dobrovolná regulace - přístup podniku k ochraně ŽP, změna myšlení, image podniku. 2. Vývoj formalizovaných řídících systémů (QMS, EMS, SMBOZP). 3. Environmentální manažerské systémy - základ, smysl zavádění, propojení na jiné systémy řízení. Terminologie EMS. 4. Specifikace systému EMS, příprava projektu pro zavádění EMS (environmentální politika, dlouhodobé a krátkodobé cíle, školení pracovníků, řízená dokumentace). 5. Nástroje pro přípravu a certifikaci EMS (legislativa, akreditace certifikačních orgánů). 6. Projektové řízení a jeho nástroje (Log FRAME). 7. Úskalí zavádění EMS, užitečnost pro podnik, návaznosti. 8. Legislativní podklady a normy (ISO 14000, EMAS). 9. Situace v ČR. 10. Vlastní hodnocení podniku metodou ESAP, návrh environmentální politiky, sestavení registru vlivů podniku na ŽP. 11. Osnova školení pracovníků na různém stupni řízení, návrh krátkodobých a dlouhodobých cílů na základě výsledků ESAP. 12. Audity EMS - interní, externí, certifikační. Příprava interních auditorů EMS, příprava otázek pro interní audit EMS, návrh opatření po provedeném interním auditu. 13. Hodnocení environmentálního profilu podniku (ISO 14031). Začlenění výrobkových nástrojů EMS. 14. Společenská odpovědnost v podnikání, environmentální reporting.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (6208T031) Environmentální management K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Navaz. Mgr. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2009/2010 letní