546-0523/01 – Hydrochemie (Hch)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit s chemickým složením přírodních, pitných a odpadních vod, studovat procesy, které v těchto vodách probíhají, ovlivňují formy výskytu jednotlivých látek ve vodách, jejich distribuci a vlastnosti. Předmět se zabývá původem, změnami a vlivem různých látek na vlastnosti vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Hydrochemie se zabývá fyzikálními a chemickými vlastnostmi vody, složením vod, chemickými rovnováhami ve vodách a důležitými anorganickými a organickými látkami ve vodách. Popisuje a hodnotí vlastnosti jednotlivých druhů vod.

Povinná literatura:

Pitter P.: Hydrochemie, Vydavatelství VŠCHT Praha 2009, ISBN 978-80-7080-701-9 Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, NOEL 1996, I. vyd. 197 s., ISBN 80-86020-13-4 Water Treatment Handbook, France: Degremont, 2007 vol.1. 785 p. ISBN 978-2-74030-0970-0 Twort, A. Ratnayaka, D. Brand J.: Water supply, London IWA Publishing 2000, ISBN 0-340-72018-2

Doporučená literatura:

Ilavský J., Barloková D., Biskupič F.: Chémia vody a hydrobiológia, STU Bratislava 2008, ISBN 978-80-227-2930-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky, ověřovací testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium odborných časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikální a chemické vlastnosti vody, složení a vlastnosti chemicky čisté vody. Chemické rovnováhy ve vodách. 2. Látky ve vodách a jejich rozdělení. Vyjadřování kvalitativního a kvantitativního složení vod a látek v nich obsažených. 3. Rozpustnost plynů, kapalin a tuhých látek ve vodách, fyzikální chemie povrchu, typy adsorpce. 4. Složení vod, rozdělení látek, skupinová stanovení, koloidní a anorganické látky ve vodách, 5. Kovy ve vodách, jejich chemismus, zdroje a výskyt ve vodách. 6. Halogeny ve vodách, jejich geneze, chemismus, vlastnosti a význam. 7. Sloučeniny síry, dusíku a fosforu ve vodách, výskyt a chemické vlastnosti. 8. Oxid uhličitý, jeho iontové formy, uhličitanová rovnováha, pH vody, agresivita a stabilizace vody. 9. Organické látky ve vodách, chemická spotřeba kyslíku, organický uhlík, biochemická spotřeba kyslíku. 10. Druhy organických látek ve vodách, fenoly, huminové látky, pesticidy, tenzidy. 11. Uhlovodíky (ropné látky), chlorované organické látky ve vodách. 12. Druhy vod, přírodní, atmosférické, podzemní, minerální, povrchové. 13. Pitná voda, požadavky na jakost pitné vody, hydrochemická klasifikace pitných vod. 14. Odpadní vody, splašky, obecné údaje o vlastnostech a složení splaškových vod. 15. Průmyslové odpadní vody a jejich složení. Chemie kalů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3901T037) Voda - strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní