546-0524/01 – Základy pedologie a hydropedologie (PePH)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Lenka Urbancová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SOT0013 Ing. Naděžda Šotková
CMI0007 Ing. Lenka Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je směřovat studenty k pochopení procesu vývoje půd, k determinaci jednotlivých půdních typů a půdních druhů. Studenti pochopí chemické a fyzikální procesy v půdách, bude schopen determinovat základní druhy půdního edafonu, pochopit a analyzovat vlivy člověka na půdní ekosystém.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Pedologie – její postavení, vývoj a úkoly. Půda a její charakteristiky. Zvětrávací procesy. Půdotvorné procesy. Minerální fáze v půdách. Přírodní organické látky v půdách. Fyzikální vlastnosti půd. Chemické vlastnosti půd. Sorpční vlastnosti půd. Biologické vlastnosti půd. Edafon. Humus, procesy humifikace. Diagnostické půdní horizonty. Klasifikace půd – základní principy, používané systémy. Leptosoly a regosoly. Fluvisoly. Černosoly. Luvisoly. Kambisoly. Podzosoly. Stagnosoly a glejsoly. Natrisoly a salisoly. Organosoly. Horizontální a vertikální zonálnost půd. Půdní katéna. Vzorkování půd a terénní průzkum půd. Analýzy půd. Mapové podklady v pedologii. Základy hydropedologie. Půdní voda. Půdní hydrolimity. Vodní režim v nenasycené zóně. Metody měření půdní vlhkosti. Metody odběru vzorků půdní vody. Permeametry. Lyzimetry. Eroze půdy. Protierozní opatření.

Povinná literatura:

NĚMEČEK, J., SMOLÍKOVÁ, L., KUTÍLEK, M. (1990): Pedologie a paleopedologie. Academia, Praha, 546 s. TOMÁŠEK, M. (2007): Půdy České republiky. Česká geologická služba, Praha. 4. vydání. 68 s., 41 příloh. KUTÍLEK, M., KURÁŽ, V., CÍSLEROVÁ, M. (1996): Hydropedologie. Vydavatelství ČVUT, Praha, 150 s. JANEČEK, M. et al. (2005): Ochrana zemědělské půdy před erozí. ISV, Praha, 195 s. VÁŠKA, J. et al. (2000): Hydromeliorace. ČKAIT, Praha, 220 s.

Doporučená literatura:

TLAPÁK, V., ŠÁLEK J., LEGÁT, V. (1992): Voda v zemědělské krajině. Zemědělské nakladatelství Brázda. Praha. 320 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pedologie – její postavení, vývoj a úkoly. Půda a její charakteristiky. Zvětrávací procesy. Půdotvorné procesy. Minerální fáze v půdách. Přírodní organické látky v půdách. Fyzikální vlastnosti půd. Chemické vlastnosti půd. Sorpční vlastnosti půd. Biologické vlastnosti půd. Edafon. Humus, procesy humifikace. Diagnostické půdní horizonty. Klasifikace půd – základní principy, používané systémy. Leptosoly a regosoly. Fluvisoly. Černosoly. Luvisoly. Kambisoly. Podzosoly. Stagnosoly a glejsoly. Natrisoly a salisoly. Organosoly. Horizontální a vertikální zonálnost půd. Půdní katéna. Vzorkování půd a terénní průzkum půd. Analýzy půd. Mapové podklady v pedologii. Základy hydropedologie. Půdní voda. Půdní hydrolimity. Vodní režim v nenasycené zóně. Metody měření půdní vlhkosti. Metody odběru vzorků půdní vody. Permeametry. Lyzimetry. Eroze půdy. Protierozní opatření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3914R024) Krajinné vodní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku