546-0615/01 – Filosofie a etika v životním prostředí (FEZP)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUP73 doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je veden k analýze a syntéze nejen na úrovni získaných poznatků během studia, ale také na hlubší úrovni - uvědomění si vlastního kognitivního rámce a paradigmatu doby - to jsou důležité kompetence budoucích inženýrů v ochraně životního přostředí.

Vyučovací metody

Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními problémy vztahu člověka a přírody : změna nazírání na vztah člověk - kultura - příroda v různých etapách vývoje a typech lidské společnosti (nativní kultury, antika, středověk, současnost, křesťanství, východní náboženství a filosofie), principy hlubinné ekologie, etická podstata ekologické krize, teorie GAIA, problematiky dobrovolné skromnosti jako způsobu sebeuskutečňování). Předmět je veden prostřednictvím přednášek s aktivním zapojením studentů formou diskuzí a her

Povinná literatura:

Kohák, E. : Zelená svatozář, Praha, 2002 Librová, H. : Pestří a zelení - kapitoly o dobrovolné skromnosti, Brno 1994 Lovelock, J.E. : Gaia - nový pohlad na život na zemi, Prešov , 1993

Doporučená literatura:

Huba, M., Nováček, P. : Šok z prosperity, Bratislava, 1995 Keller, J.: Až na dno blahobytu, Brno, 1993 Seed, J. : Myslet jako hora, Prešov, 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování tří seminárních prací: 1) Etika a filosofie životního prostředí a "já" 2) Esej na téma "Dilemata" (např. zhodnocení postojů odpůrců a stoupenců globálního otepování, včetně silných a slabých stránek jejich argumentace a představení vlastního názoru) 3) Zpracování referátu na základě četby knihy s tématikou etiky a filosofie životního prostředí

E-learning

Další požadavky na studenta

zpracování seminární práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do filosofie a etiky v životním prostředí. Vymezení základních pojmů. Představy o etice, environmentalismu, ekologii a environmentální etice. Morálka a etika; od etiky k etice životního prostředí. Rozbor nejvlivnějších myšlenkových proudů současné environmentální etiky – antropocentrismu, biocentrismu, ekocentrismu a teocentrismu. Hlubinná a hluboká ekologie; ekofeminismus. Hypotéza "Gaia". Lidé a "jiná" zvířata. Proč chráníme přírodu? Etika environmentální (ekologické) odpovědnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2010/2011 letní
2009/2010 letní