546-0667/02 – Fyzikální chemie ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity3
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Fyzikální chemie jako vědní disciplína, její předmět a vztahy s ostatními vědami. Využití fyzikální chemie pro pochopení dějů ovlivňujících životní prostředí. Základy termodynamiky. Chemické vazby a vlastnosti materiálů. Chemické reakce a jejich rychlost. Chemické rovnováhy a jejich význam pro chemickou analýzu. Fázové přeměny a fázové rovnováhy. Fázová rozhraní a děje na nich. Vliv dějů na fázových rozhraních na procesy v přírodě a jejich technické využití.

Povinná literatura:

Moore,W.J.: Fyzikální chemie, SNTL, Praha, 1979. Brdička R., Dvořák,J.: Základy fyzikální chemie, Academia, Praha, 1977. Brdička,R., Kalousek M., Schütz, A.: Üvod do fyzikální chemie, SNTL, Praha, 1972.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

PŘEDMĚTY 1. Skupenské stavy látek - plynné skupenství, kapaliny, tuhé látky. 2. Disperzní soustavy. 3. Základy termodynamiky - termodynamické soustavy, postuláty termodynamiky. 4. Chemická kinetika - reakční rychlost, reakce podle reakčního mechanismu, katalýza. 5. Chemické rovnováhy - kinetický a termodynamický pohled na chemické rovnováhy. 6. Fázové rovnováhy - Gibbsův zákon fází, jednosložkové, dvousložkové a třísloškové soustavy, adsorpce. 7. Elektrochemie - rovnováhy v roztocích elektrolytů, vodivost elektrolytů, elektrodové rovnováhy. 8. Soustavy za průchodu elektrického proudu - elektrolýza, polarizace elektrod, polarografie. 9. Koroze - ochrana proti korozi. 10. Hmota a záření. Optické vlastnosti látek. 11. Molekuly ve vnějších polích bez výmeny energie. 12. Částice v elektromagnetickém poli za výměny energie. 13. Fyzikální chemie z hlediska aplikací významných pro analytickou chemii a technologie používané v environmentálním inženýrství. 14. Fyzikální chemie z hlediska aplikací významných pro biochemii. cVIČENÍ početní plohy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Písemka Písemka 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 27  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku