546-0668/02 – Analytická chemie ()

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1994/1995Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět a cíl analytické chemie. Chemická analýza jako prostředek zkoumání hmotných objektů. Význam analytické chemie pro životní prostředí. Proces chemické analýzy. Kvantitativní a kvalitativní chemická analýza. Stopová analýza. Odběr vzorků. Kontrola a zajištění jakosti v analytické chemii. Mobilní analytické metody. Automatizace v chemické analýze.

Povinná literatura:

Holzbecher,Z., Churáček,J. a kol.: Analytická chemie SNTL, Praha, 1987. Čermáková,L.: Analytická chemie, SNTL, Praha, 1980. Kalavská,D., Rúriková,D.: Minilexikon analytickej chémie, Alfa, Bratislava, 1990. Berčík,J. a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy, Alfa, Bratislava, 1977.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vymezení problematiky: Úkoly a rozdělení analytické chemie, základní pojmy a výpočty v analytické chemii. Odběr vzorků pevných, kapalných a plynných materiálů, odběr vzorku v životním prostředí a průmyslu. Kvalitativní analýza anorganických látek, chemické a analytické reakce, kvalitativní analýza organických látek - vlastnosti organických látek, pracovní postupy při analýze vzorku organických látek, určování fyzikálních konstant. Kvantitativní analýza anorganických látek - vážková analýza, základní výpočty při vážkové analýze, příklady vážkových rozborů. Kvantitativní analýza anorganických látek - vážková analýza, základní výpočty při vážkové analýze, příklady vážkových rozborů. Odměrná analýza - základy odměrných stanovení. Neutralizační odměrná analýza, metody neutralizační analýzy. Srážecí odměrná analýza - merkurimetrie, chelatometrie. Oxidačně redukční odměrná analýza - manganometrie, bichromatometrie, jodometrie, bromatometrie, cerimetrie, titanometrie, metody diazotační.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3904T005) Environmentální inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku