546-0670/02 – Mikrobiologie (Mb)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Iva Melčáková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHO46 Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou ekologie a systematiky mikrooganismů, což jim umožní porozumět novým trendům využití mikroorganismů v oblasti úpravy, identifikace a čištění odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá studiem nebuněčných a buněčných mikroorganismů, jejich výživou, metabolismem, reprodukcí, systematickým členěním, významem mikroorganismů v ekosystému a významem mikroorganismů jako významných indikátorů znečištění vody. Dále využitím mikroorganismů při čistění a úpravě vody.

Povinná literatura:

Ambrožová,J.Mikrobiologie v technologii vod.2nd ed. Praha, VŠCHT Praha, 2008. Rozsypal, S. Obecná bakteriologie, SPN Praha, 1981. Straškrabová V.et al. Mikrobiální ekologie vody, PHARE, 1996. Ottová,V., Häusler,J., Kunc,F. Mikrobiologie pro posluchače studijního oboru technologie vody, VŠCHT Praha, 1991. Sládeček, V., Sládečková, A. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod, 1. a 2. díl, ČVVS Praha 1997. Veselá, M., Drdák,M. Praktikum z obecné mikrobiologie, VUT Brno, 1998. ČSN 83 05 21 Mikrobiologický rozbor pitné vody.

Doporučená literatura:

Betina, V., Němec, P. Všeobecná mikrobiologia, Bratislava 1977. Jandová, B.,Kotoučková, L. Praktikum z mikrobiologie, PřF, Brno, 1996. Ottová, V., Kunc, F. Mikrobiologie pro posluchače studijního oboru technologie vody, VŠCHT Praha, 1997. Prescott, L.M.,Harley ,J.P., Klein, D.A.: ,Microbiology, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 6 edition , 2004. Rozsypal, S.Obecná bakteriologie, SPN Praha 1981. Sládeček,V., Sládečková, A. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod, 1. a 2. díl, ČVVS Praha 1997.. Straškrabová V., et al., Mikrobiální ekologie vody, PHARE, 1996. Veselá, M., Drdák, M. Praktikum z obecné mikrobiologie, VUT Brno, 1998. ČSN 83 05 21 Mikrobiologický rozbor pitné vody. http://www.wsu.edu:8080/hulbert/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test v rámci cvičení, kontrola vypracovaných protokolů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Rozdělení a význam mikrobiologie, stručná historie mikrobiologie. 2. Nebuněčné organismy - základní charakteristika virů, viroidy, priony. 3. Rozdíl mezi buňkou prokaryotickou a eukaryotickou. Struktura a chemické složení mikroorganismů. 4. Výživa a růst mikroorganismů. 5. Diverzita metabolismu u mikroorganismů. 6. Růst, dělení a reprodukce mikroorganismů. 7. Účinek vnějších faktorů (biotických a abiotických). 8. Transport látek přes cytoplazmatickou membránu. 9. Symbióza, mutualismus, Parazitismus. 10. Fylogeneze a systém Bacteria a Archaea. 11. Fylogeneze a systém Fungi. 12. Mikrobiologie vody. 13. Kultivace mikroorganismů. 14. Indikátory znečištění vod. 15. Význam mikroorganismů v technologii vodě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 13  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní