546-0672/03 – Výrobní technologie (VT)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vojtech Dirner, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOU01 Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání ucelených poznatků a zkušeností o složité problematice dobývání a zpracovávání nerostných a energetických surovin. Pojímá dobývání a zpracovávání surovin jako samostatné průmyslové odvětví. Předmět poskytne studentům znalosti o těžbě, následném zpracování i využití jednotlivých materiálů. Student získá vědomosti o surovinové základně ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Obeznámit se s problematikou a způsoby technologií, které zpracovávají nerostné suroviny. Rozlišovat rozdílné přístupy, odhadnout a nalézt nejvhodnější řešení pro konkrétní problematiku určité suroviny. Posluchači budou schopni si opatřit informace pro práci s praxí, prokázat všeobecný přehled a vyhodnotit danou problematiku. Srovnávat jednotlivé přístupy a konfrontaci s praxí . Dokázat odvádět výsledky a řešit kvalitní práce zcela sám. Prokázat schopnost komunikace (aktivní mluvený i psaný projev), zvládnout odbornou terminologii. Seznámit studenty se základy znalostí těžby a technologiemi zpracovávající nerostné suroviny. Zpracování několika základních kovů z historického pohledu až do současnosti.

Povinná literatura:

1. Jirásek, J., Sivek, M.: Ložiska nerostů. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. 2. Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. 3. Brož, L.: Hutnictví železa, SNTL Praha, 1988,460 s. 4. Kuchař, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335s. 5. Brož,L.- Bilík,J. - Kret,J. : Vysokopecní výroba železa. VŠB Ostrava, 1985. 6. Jelínek,R.: Slévárenství, VŠB Ostrava

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

na cvičeních průběžná kontrola ústní i písemnou formou

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam nerostné surovinové základny sátu 2. Teoretické základy hornictví, systematika hornictví 3. Geologie a mechanika hornin z hlediska výzkumu a řízení prací v kůře zemské 4. Hodnocení přírodních podmínek pro volbu otvírky, přípravy a dobývání ložisek nerostných surovin 5. Hlubinné dobývání ložisek užitkových nerostů 6. Lomové dobývání ložisek užitkových nerostů 7. Geotechnologické metody dobývání 8. Základní technologické postupy, prevence účinků dolování 9. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin 10. Skládkování hornictví - problematika využití podzemních prostorů 11. Přírodní podmínky pro ukládání odpadů do podzemí 12. Technologie ukládání odpadů do podzemí 13. Koksárenství - základní technologické postupy 14. Hutnictví - základní technologické postupy 15. Vliv technologických postupů hutnictví na životní prostředí 16. Podstata stavebních konstrukcí 17. Dokumentace staveb 18. Zakládání staveb 19. Základy dopravních, inženýrských a podzemních staveb

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 47  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R003) Komerční inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní