546-0674/02 – Environmental Engineering I (xxx)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorMgr. Iva Melčáková, Ph.D.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRE71 Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxx

Teaching methods

Summary

This course presents basic biological terms and facts. Students will understand the anatomy and functioning of organisms, their reproduction and evolution, the systematics of organisms and the process of adaptation of organisms to changing environmental conditions.

Compulsory literature:

Begon,M.,Townsend,C.R. and Harper,J.,L.,Ecology: from individuals to ecosystems,2006,Malden-Oxford,Blackwell. Brower, E. J., Zar, J.H. and von Ende, C.N., Field and Laboratory methods for general ecology, 1989, Brown Publisher, Dubuque. Novotny,J.,Biology,2004,Masaryk University,Brno Postlethwait, J.H. et al., Biology, 1991, McGrao-Hill, inc, New York. Smith,R.L.,Smith,T.M.,Ecology&field biology,2001,San Francisco, Addison-Wesley Longman.

Recommended literature:

Begon,M.,Townsend,C.R. and Harper,J.,L.,Ecology: from individuals to ecosystems,2006,Malden-Oxford,Blackwell. Brower, E. J., Zar, J.H. and von Ende, C.N., Field and Laboratory methods for general ecology, 1989, Brown Publisher, Dubuque. Hejtmánek, M. a kol: Praktická cvičení z biologie,1994, UP Olomouc. Novotny,J.,Biology,2004,Masaryk University,Brno Postlethwait, J.H. et al., Biology, 1991, McGrao-Hill, inc, New York. Reischig,J. et al.,Obecná biologie-praktická cvičení,2003,Praha Karolinum. Romanovský, A. a kol.: Obecná biologie, 1985,SNP Praha. Rosypal, S.: Přehled biologie, 1987,SNP Praha. Smith,R.L.,Smith,T.M.,Ecology&field biology,2001,San Francisco, Addison-Wesley Longman.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Co je život? Společné rysy živých tvorů, řád a neuspořádanost, vlastnosti, které udržují populaci, evoluce přírodním výběrem, vědecké metody. 2. Atomy, molekuly a život. Atomy, částice, molekuly, chemické vlastnosti vody, sloučeniny obsahující uhlík 3. Základní jednotky života. Objev buňky a základní teorie vzniku buněk, dva hlavní typy buněk, společné funkce a struktura všech buněk, specializované funkce a struktury v buňkách. 4.Dynamika buněk.Buňky a základní energetický tok z vesmíru, chemické reakce a agens energetického toku v buňkách, metabolismus, buněčný transport. 5. Život pořebuje energii. ATP, glykolýza, fermentace, aerobní dýchání, kontrola metabolismu. 6.Absorpce slunečního světla a výstavba nutrientů. Fotosyntéza, barevné pigmenty, speciální typy fixace oxidu uhličitého. 7.Buněčné a životní cykly. Chromozómy, mitóza, meióza, reprodukce, evoluce. 8.DNA – vlákno života. Geny, typy DNA, naděje a problémy ve výzkumu rekombinace DNA. 9.Původ života a jeho diversita. 10.-11. Jednobuněčné organismy (bakterie a sinice), Producenti a dekompozitoři (řasy, rostliny, houby). 12. Živočichové (bezobratlí, obratlovci). 13. Genetický základ pro evoluci. Genetická variace, činitelé evoluce, co je druh, moderní syntéza a hlavní trendy v evoluci. 14. Populační model v prostoru a čase. Úroveň interakce, model rozšíření, omezení populačního růstu. 15. Biosféra. Život na souši, ve vodě, změny v biosféře.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner