546-0681/04 – Technologie vody I (TV I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity7
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL209 Ing. Zuzana Bílská
HEV01 doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
SIM496 Ing. Lucie Šimková
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit posluchače se základními technologickými procesy úpravy povrchových a podzemních vod na vodu pitnou, dále informovat o procesech úpravy vod pro průmyslové účely včetně speciálních postupů úpravy vod a hygienického zabezpečení vody.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět poskytuje obecné informace o úpravě vod. Pozornost je věnována zpracování různých druhů vod a všem technologickým procesům používaným při zpracování a výrobě pitné vody a speciální vody pro různé průmyslové použití (teplárny, kotelny, napájecí vody).

Povinná literatura:

Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, NOEL 2000, Brno 1999. Strnadová N., Janda V.: Technologie vody I., VŠCHT-FTOP Praha 1999 Grünvald A.: Zdravotně inženýrské stavby 40 – úprava vody, skripta ČVUT, Praha 2002 Synáčková, Synáček: Vodní hospodářství obcí I, Úprava a čištění vod. Skripta ČVUT Praha, 2006 Kyncl, M. Technologoe zpracování a využití vodárenských kalů,VSB-TU Ostrava 2000

Doporučená literatura:

Žáček L. : Chemické a technologické procesy úpravy vody. NOEL 2000 Kolektiv autorů : Water supply, IWA Publishing, 5. vydání, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky, ověřovací testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelné studium odborných časopisů

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Druhy vod z hlediska úpravy, zdroje vody. Znečišťující látky v povrchových a podzemních zdrojích vod, požadavky na jakost pitné vody. 2.Přehled technologických procesů při úpravě vody na vodu pitnou. Předčištění surové vody. Usazování a zahušťování suspenzí.Usazovací a zahušťovací nádrže. 3.Disperzní soustavy, koloidní částice, potenciál zeta. Číření vody, mechanismus koagulace, koagulanty, koagulační testy, druhy čiřičů. 4.Filtrace, mechanismus filtrace, filtrační cykly. Druhy filtrů, základní parametry, charakteristiky. 5.Odmanganování. Odželezování. 6.Odkyselování – teorie vápenato-uhličitanové rovnováhy. Mechanické a chemické způsoby odkyselování. 7.Odstraňování vápníku a hořčíku z vody srážecími postupy. 8.Iontoměniče – dělení ionexů, parametry ionexů, pracovní fáze ionexů, regenerace.Využití ionexů – dekarbonizace, demineralizace, deionizace vody. 9.Úprava vody membránovými procesy. Elektrodialýza. 10.Hygienické zabezpečení pitné vody, metody fyzikální a chemické. Dezinfekce vody chlorem a jeho sloučeninami. Dezinfekce ozonem. 11.Speciální postupy úpravy vody, dechlorace, fluoridování, odstraňování dusíkatých látek. 12.Adsorpce – teorie procesu, využití při úpravě vody. 13.Stabilizace vody, protikorozní opatření. 14.Likvidace a využití vodárenských kalů. 15.Speciální požadavky na speciální úpravu vody dle jednotlivých odvětví (teplárny, kotelny atd.) a způsoby jejich úpravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 47  24
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2013/2014 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
V - ECTS HGF - Bc. 2012/2013 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok