546-0681/05 – Technologie vody I (TV I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAL0022 Ing. Katrin Calábková
KOT0217 Ing. Iva Kotalová
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit posluchače se základními technologickými procesy úpravy povrchových a podzemních vod na vodu pitnou, dále informovat o procesech úpravy vod pro průmyslové účely včetně speciálních postupů úpravy vod a hygienického zabezpečení vody.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět poskytuje obecné informace o úpravě vod. Pozornost je věnována zpracování různých druhů vod a všem technologickým procesům používaným při zpracování a výrobě pitné vody a speciální vody pro různé průmyslové použití (teplárny, kotelny, napájecí vody).

Povinná literatura:

Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, NOEL 2000, Brno 1999. Strnadová N., Janda V.: Technologie vody I., VŠCHT-FTOP Praha 1999 Grünvald A.: Zdravotně inženýrské stavby 40 – úprava vody, skripta ČVUT, Praha 2002 Synáčková, Synáček: Vodní hospodářství obcí I, Úprava a čištění vod. Skripta ČVUT Praha, 2006 Kyncl, M. Technologoe zpracování a využití vodárenských kalů,VSB-TU Ostrava 2000

Doporučená literatura:

Žáček L. : Chemické a technologické procesy úpravy vody. NOEL 2000 Kolektiv autorů : Water supply, IWA Publishing, 5. vydání, 2000

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních, průběžné odevzdávání protokolů ze cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Druhy vod z hlediska úpravy, zdroje vody. Znečišťující látky v povrchových a podzemních zdrojích vod, požadavky na jakost pitné vody. 2.Přehled technologických procesů při úpravě vody na vodu pitnou. Předčištění surové vody. Usazování a zahušťování suspenzí. Usazovací a zahušťovací nádrže. 3.Disperzní soustavy, koloidní částice, potenciál zeta. Číření vody, mechanismus koagulace, koagulanty, koagulační testy, druhy čiřičů. 4.Filtrace, mechanismus filtrace, filtrační cykly. Druhy filtrů, základní parametry, charakteristiky. 5.Odmanganování. Odželezování. 6.Odkyselování – teorie vápenato-uhličitanové rovnováhy. Mechanické a chemické způsoby odkyselování. 7.Odstraňování vápníku a hořčíku z vody srážecími postupy. 8.Iontoměniče – dělení ionexů, parametry ionexů, pracovní fáze ionexů, regenerace.Využití ionexů – dekarbonizace, demineralizace, deionizace vody. 9.Úprava vody membránovými procesy. Elektrodialýza. 10.Hygienické zabezpečení pitné vody, metody fyzikální a chemické. Dezinfekce vody chlorem a jeho sloučeninami. Dezinfekce ozonem. 11.Speciální postupy úpravy vody, dechlorace, fluoridování, odstraňování dusíkatých látek. 12.Adsorpce – teorie procesu, využití při úpravě vody. 13.Stabilizace vody, protikorozní opatření. 14.Likvidace a využití vodárenských kalů. 15.Speciální požadavky na speciální úpravu vody dle jednotlivých odvětví (teplárny, kotelny atd.) a způsoby jejich úpravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení předmětu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní