546-0683/02 – Hospodaření s vodou I (HV I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Luděk Trdlica
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
TRD46 Ing. Luděk Trdlica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení s problematikou racionálního nakládání s vodou, jak v prostředí vody, tak s jejími zdroji a při jejím užívání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá problematikou racionálního nakládání s vodou, jak v prostředí vody, tak s jejími zdroji a při jejím užívání. Cílem je poskytnout základy obecného, systémového chápání této problematiky, vzájemných vazeb a souvislostí, nákladních možností a metod, schopnosti analýzy a řešení konkrétních problémů.

Povinná literatura:

Neuwirth,A.: Hospodaření s vodou. Učební texty HGF, VŠB-TUO, Ostrava, 2004.

Doporučená literatura:

Patera A.,Votruba L.: Hospodaření s vodou (v nádržích a vodohospodářských soustavách),ČVUT–FS Praha,1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět se zabývá problematikou racionálního nakládání s vodou, jak v prostředí vody, tak s jejími zdroji a při jejím užívání. Cílem je poskytnout základy obecného, systémového chápání této problematiky, vzájemných vazeb a souvislostí, nákladních možností a metod, schopnosti analýzy a řešení konkrétních problémů. Přednášky: 1. Úvod – etapy a fáze dosavadního a předpokládaného budoucího vývoje vodního hospodářství, definice hospodaření s vodou – členění, základní přístupy k řešení. 2. Základní pojmy a terminologie hospodaření s vodou, vzájemné souvislosti a interakce, opakované použití vody v netradiční – potenciální zdroje vody, princip dvojího přínosu. 3. Obecně k řešení problematiky hospodaření s vodou – týmová práce a spolupráce (podmínky úspěšnosti řešení, konflikty a jejich řešení, způsoby řízení a rozhodování – výběr spolupracovníků, personální aspekty). 4. Obecné způsoby přístupu k řešení (příčiny a důsledky), obecné možnosti řešení, postup řešení – jednotlivé fáze a postupné kroky řešení, zásady a metody generování variant, a výběr variant pro řešení. 5. Analýza proveditelnosti – multikriteriální hodnocení – obecně k hodnocení (druhy kriterií, užitek a hodnota varianty, hodnota a váha kritéria), závislost na úrovni znalostí vstupních údajů (rozhodování za jistoty a nejistoty, míra rizika), účelová funkce užitku, optimum. 6. Metody stanovení vah a hodnot kritérií, ekonomické hodnocení (členění, společná časová úroveň), hodnoty mimoekonomických kriterií (spotřebitelský nadbytek, závislosti, stanovení poptávkové křivky) 7. Aplikace zadaných datových souborů při stanovení počtu možností (variant), míry polohy, variability, asymetrie, doby průtoků nádrží (zdržení). 8. Pravděpodobnost jevů hydrologických a provozních – výskyt havárií, změn potřeby a jakosti, čistící efekt, podmíněná pravděpodobnost. 9. Vzájemná souvislost a závislost jevů – závislost jednotlivých ukazatelů jakosti na průtoku,hypotézy – závislost jakostních ukazatelů vody apod. 10. Vyrovnání množství a kvality vody – akumulační a egalizační nádrže (druhy, princip vyrovnání, schéma a postup výpočtu). 11. Stanovení potřeb vody a požadavků na jakost, ovlivňující faktory, zabezpečenost dodávek a jakosti, spolehlivost zařízení a systémů. 12. Negativní účinky vody – dané vlastnostmi vody (vč.ochrany), množstvím a energetickými účinky, ochrana před povodněmi – druhy, členění (účel, význam, priority). 13. Hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách – funkce nádrži, nádrž jako prostředek k hospodaření s vodou, vodohospodářská soustava – princip řešení – přítok, odtok, hydrologické podklady. 14. Návrh objemu nádrže – zásobní (krátkodobý a víceletý cyklus), ochranný, řízení odtoku. Provozování vodohospodářských nádrží a soustav – zásady, strategické a operativní řízení, automatizování řízení. 15. Interakce vodohospodářských nádrží s prostředím – nádrže a prostředí, teplotní režim, kvalita vody, efektivnost nádrží. Cvičení: Je zajištěno seminární formou a zpracováním závěrečné seminární práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku