546-0684/02 – Zásobování vodou (ZV)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
TRD46 Ing. Luděk Trdlica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět v návaznosti na studijní předměty z předchozích ročníků seznamuje studenty s problematikou vodárenství (jímání a odběry vod, ochrana zdrojů) a zásobování vodou (doprava a rozvodné sítě) z hlediska funkčního a konstrukčního.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět má poskytnout posluchači poznatky z oblasti zásobování vodou. V rámci předmětu jsou posluchači seznámeni se současnými metodami výpočtu potřeb vody, koncepčním řešením systémů zásobování vodou, navrhováním a provozováním čerpacích stanic a vodojemů, navrhováním a metodami hydraulických výpočtů vodovodních sítí, hodnocením a doporučenými kritérii pro výběr trubního materiálu, používanými tvarovkami a armaturami a základními pravidly pro provozování vodárenských distribučních systémů. Posluchači jsou seznámeni s organizační strukturou tohoto sektoru v ČR a ve světě, s vývojem v posledních letech, doporučenými ČSN a EN a vývojem legislativy a direktivami EU. V rámci cvičení je na konkrétních příkladech procvičován výpočet potřeby vody, návrh čerpací stanice a vodojemu, hydraulický výpočet vodovodní sítě s využitím dostupného software (MIKE NET -ODULA) a řešení vybraných objektů na vodovodní síti.

Povinná literatura:

Štícha V. a kol.: Vodárenství, SNTL Praha 1979. Tesařík J. a kol.: Vodárenství, SNTL Praha 1985. Novák J. a kol: Příručka provozovatele vodovodní sítě, Medim, spol s r.o. pro SOVAK ČR 2003. ISBN 80-238-9946-5 Hlaváč J., a kol.: Elektronická učebnice vodárenství. brno 2005, 2. vydání. Časopisy: Vodní hospodářství a Sovak Sullivan P. et al.: The Environmental Science of Drinking Water, Amazonia 2005. Stein D.: Rehabilitation and maintenance of drains and sewers. Ernst & Sohn, V. Krejčí a kol.: Odvodnění urbanizovaných území. NOEL 2000, ISBN 80-86020-39- 8, 2002

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Historie zásobování vodou v ČR i zahraničí. 2.Vývoj od individuálního zásobování k vytváření skupinových vodovodů a vodárenských soustav. 3.Agresivní účinky vody, koroze a inkrustace . Faktory ovlivňující průběh koroze. Vliv inhibitorů koroze na provoz vodovodů.Způsoby ochrany proti korozi . 4.Metody plánování rekonstrukcí sítí, metody průzkumu stávajícího stavu. 5.Přehled metod bezvýkopových technologií. 6.Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vod. 7.Kvalita vody ve vodárenských sítích. 8.Koncepční řešení vodárenských systémů. 9.Potřeba pitné vody, akumulace ve vodojemech. Problematika stanovení specifické potřeby vody. 10.Posuzování technického stavu vodovodních sítí. Ztráty v trubní síti. 11.Plánovitá obnova – úspora provozních nákladů na vodovodní síť. 12.Ochrana vodních zdrojů. Povinnosti vlastníka a provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku