546-0684/02 – Publics Water Supply (ZV)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits6
Subject guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Hana Škrobánková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKR57 Ing. Hana Škrobánková, Ph.D.
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
TRD46 Ing. Luděk Trdlica
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Combined Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject informs students about the problems of Public Water Supply.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The subject solves the problematic of water-supply engineering (water catchments, consumptions and treatment) and water supply (transport and water network) from function and structural view.

Compulsory literature:

http://www.haestad.com/library/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Historie zásobování vodou v ČR i zahraničí. 2.Vývoj od individuálního zásobování k vytváření skupinových vodovodů a vodárenských soustav. 3.Agresivní účinky vody, koroze a inkrustace . Faktory ovlivňující průběh koroze. Vliv inhibitorů koroze na provoz vodovodů.Způsoby ochrany proti korozi . 4.Metody plánování rekonstrukcí sítí, metody průzkumu stávajícího stavu. 5.Přehled metod bezvýkopových technologií. 6.Požadavky na pitnou vodu, zdroje pitné vody, jímání vod. 7.Kvalita vody ve vodárenských sítích. 8.Koncepční řešení vodárenských systémů. 9.Potřeba pitné vody, akumulace ve vodojemech. Problematika stanovení specifické potřeby vody. 10.Posuzování technického stavu vodovodních sítí. Ztráty v trubní síti. 11.Plánovitá obnova – úspora provozních nákladů na vodovodní síť. 12.Ochrana vodních zdrojů. Povinnosti vlastníka a provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Project Project 9  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 14  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2102) Mineral Raw Materials (2102R006) Water Technologies and Water Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner