546-0685/04 – Technologie vody II (TV II)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity8
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav KynclGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KYN43 prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s biologickými procesy čištění městských a průmyslových odpadních vod. Zvládnout principy aerobního a anaerobního čištění odpadních vod. Odstraňování nutrientů fosforu a dusíku z odpadních vod. Zpracování vodárenských kalů. Zvládnout technologii a zařízení městských čistíren odpadních vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Složení městských odpadních voda a biologická rozložitelnost organických látek v odpadních vodách. Seznámení s teorií růstu a množení mikroorganismů a principy aerobního, anoxického a anaerobního čištění městských, resp. průmyslových odpadních vod. Jednotlivé technologické postupy při biologickém čištění odpadních vod.

Povinná literatura:

Dohányos M., Koller J., Strnadová N.: Čištění odpadních vod, VŠCHT Praha, 2007, ISBN 978-80-7080-619-1 Chudoba J., Dohányos M., Wanner J.: Biologické čištění odpadních vod, SNTL 1991 Malý J., Hlavínek D. : Čištění průmyslových odpadních vod, NOEL 2000, Brno 1996 Dohányos a kol.: Anaerobní čistírenské technologie, NOEL 2000 s.r.o. Brno 1998, ISBN 80-86020-19-3 Hlavínek, P., Mičín J., Prax, P.: Stokování a čištění odpadních vod, Skriptum VUT Brno, CERM 2003, ISBN 80-214-25350 Water treatment handbook, France: Degremont, 2007 vol.1. 785 p. ISBN 978-2-74030-0970-0 Water Treatment Made Simple: For Operators, Darshan Singh Sarai, ISBN: 0-471-74002-0, Paperback, John Wiley, 272 pages, November 2005

Doporučená literatura:

Malý J., Malá J.: Chemie a technologie vody, NOEL 2000, Brno 1999. Pytel Vl., a kol.: Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. SOVAK 2004

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky, ověřovací testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Druhy odpadních vod, stanovení organických látek v odpadních vodách, biologická rozložitelnost. 2. Technologické linky velkých, středních a malých čistíren odpadních vod. 3. Mechanické čištění a usazování látek ve vodách. 4. Aerobní čištění směsnou kulturou, růst a množení mikroorganismů, růstová křivka, kinetika odstraňování organických látek. 5. Aktivační proces, aktivovaný kal, základní způsoby kultivace směsné kultury, hydraulická charakteristika aktivace. 6. Nejdůležitější technologické parametry aktivace. Faktory ovlivňující účinek aktivace, bytnění kalů. 7. Oxigenační kapacita, spotřeba kyslíku pro aktivaci, přestup kyslíku do vody, typy aerátorů. 8. Přehled hlavních technologických modifikací čištění směsnou kulturou ve vznosu. 9. Biologické odstraňování nutrientů, nitrifikace, denitrifikace, odstraňování fosforu, teorie biofilmových procesů, složení a tvorba biofilmů, biologické kolony, reaktory rotační a reaktory s kombinovanou kultivací biomasy. 10. Teorie anaerobního čištění odpadních vod, anaerobní reaktory. 11. Srovnání aerobních a anaerobních postupů při biologickém čištění odpadních vod. 12. Čištění průmyslových odpadních vod biologickými metodami, společné čištění městských a průmyslových odpadních vod. 13. Zpracování čistírenských kalů anaerobními procesy, reaktory, produkty stabilizace. 14. Způsoby zpracování a odvodňování stabilizovaného kalu, hygienizace a likvidace čistírenských kalů. 15. Speciální druhy čištění odpadních vod biologickými metodami, odpadní vody z průmyslu a zemědělství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení a zpracování protokolů ze cvičení.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude zpracování semestrální práce na téma zadané přednášejícím. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní