546-0686/02 – Hydrotoxicology (Htox)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits4
Subject guarantorMgr. Kristina Čabanová, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SOL02 RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The object provides view of problems toxic matters attack on organisms and flora generally.

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

The course provides a general overview of issues hydrotoxicology - toxic effects of substances on living organisms and the environment, methods and principles of test, monitoring, interpretation of results and performance evaluation. -Basic Resources of the biosphere -Effects Toxic substances on organisms in general and flora -Toxicita Various organic and inorganic substances and compounds -Toxicita Treatment, industrial and agricultural -The factors affecting toxicity -Biologic Methods for assessing the potential effects of pollutants -Bioindication Feature fish -Information hydrotoxicologic systems and their applications, new trends, techniques and tendencies - enzymatic methods, genotoxicity, QSAR.

Compulsory literature:

HODGSON Ernest ed.: A Textbook of Modern Toxicology. Third edition, A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2004. 582 p. dostupné z: http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/A%20Textbook%20of%20Modern%20Toxicology,%203rd%20ed%202004(2).pdf.

Recommended literature:

NORDBERG Gunnar F., BRUCE A. FOWLER Monica Nordberg, LARS Friberg (Ed): Handbook on the Toxicology of Metals 3rd Edition. Elsevier 2007. 998 p. ISBN: 978-0-12-369413-3. Dostupné z: http://downloads.zwincollege.nl/documenten/Tweede%20Fase/Vakken/PWS%20Toxicologie/Handbook%20on%20the%20Toxicology%20of%20Metals%203rd%20ed%20-%20G.%20Nordberg,%20et%20al.,%20(AP,%202007)%20WW.pdf

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Základní zdroje biosféry, jejich vztah a význam, ekologie flory a fauny vodního prostředí. Historie, vývoj, pojmy, definice a dělení toxikologie, aplikace. 2. Účinky toxických látek na organismy a floru obecně, specifické a potenciální účinky, vztah k požadavkům na jakost vody dle způsobů užívání vody. 3. Toxicita jednotlivých organických a anorganických látek a jejich sloučenin, toxicita těžkých kovů a radioaktivních látek, sloučenin dusíku, chlorovaných uhlovodíků, kyseliny chlorfenoxyoctové, organofosfátů, karbonátů, pesticidů a detergentů. 4. Toxicita vod průmyslových a zemědělských - z celulózek a papíren, textilních barviv, pomocných průmyslových činidel, ap. Toxické metabolity produkované mikroorganismy, bakteriální toxiny, mykotoxiny. 5. Faktory ovlivňující toxicitu (vlastnosti vody, citlivost organismů, současný výskyt různých látek, ap.) a biodegrabilitu, testy biologické rozložitelnosti, standardy. 6. – 7. Stanovení toxicity - hlavní toxikologické hodnoty, způsoby a postupy stanovení, principy a provádění, volba metod a testovacích organismů. 8. – 9. Biologické metody hodnocení potenciálních účinků škodlivin, využití a aplikace výsledků testů – metody hodnocení hydrotoxicity, rizikovosti, účinnosti technologie úpravy a čištění vody, rizikovost odpadů - vodných výluhů. 10. – 11. Bioindikační funkce ryb, zatížení sladkovodních ryb kontaminanty (výskyt těžkých kovů ve svalovině ryb, histologicko-patologické změny ap.), změny ve skladbě rybích společenstev při havarijních a trvalých změnách kvality vody, korelace mezi zdravotním stavem ryb a toxicitou. 12. Vyhodnocování experimentů (geofické metody, ortogonální polynomy, využití experimentálních dat – porovnání výsledků různých testů, hodnocení jakosti vody dle testů toxicity (rizik, účinnosti čištění), vztah testů toxicity a chemických analýz. 13. Informační hydrotoxikologické systémy a jejich využití, modelové situace a jejich řešení. Současný stav povrchových toků z hlediska toxicity. 14. – 15. Nové směry, postupy a tendence - enzymatické metody, embryolarvální testy, genotoxicita, QSAR. Cvičení: Experimentálního charakteru - hydrotoxikologické testy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 10  0
                Other task type Other task type 13  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner