546-0686/04 – Hydrotoxikologie (Htox)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuMgr. Kristina Čabanová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PIK012 Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout celkový přehled problematiky hydrotoxikologie - toxické působení látek na organismy a prostředí, metody a principy testů, monitoring, interpretace výsledků a hodnocení užitkovosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět poskytuje celkový přehled problematiky hydrotoxikologie - toxické působení látek na organismy a prostředí, metody a principy testů, monitoring, interpretace výsledků a hodnocení užitkovosti.

Povinná literatura:

KOMÍNKOVÁ, Dana. Ekotoxikologie. V Praze: České vysoké učení technické, 2011dotisk. ISBN 978-80-01-04058-4. ANDĚL, Petr. Ekotoxikologie, bioindikace a biomonitoring. Liberec: Evernia, 2011. ISBN 978-80-903787-9-7. PROKEŠ, Jaroslav. Základy toxikologie: obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha: Karolinum, c2005. Základy. ISBN 80-7262-301-X. OSTRANDER, Gary K. (ed.). Techniques in aquatic toxicology. CRC Press, 2005.

Doporučená literatura:

LINHART Igor: Toxikologie, 2. upravené a rozšířené vydání, VŠCHT PRAHA, 2014. 410 s. ISBN 978-80-7080-877-1. KOČÍ, Vladimír a Klára MOCOVÁ. Ekotoxikologie pro chemiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2009. ISBN 978-80-7080-699-9. LABBATE, Maurizio, et al. Anthropogenic impacts on the microbial ecology and function of aquatic environments. Frontiers in microbiology, 2016. HODGSON Ernest ed.: A Textbook of Modern Toxicology. Third edition, A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2004. 582 p. dostupné z: http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/A%20Textbook%20of%20Modern%20Toxicology,%203rd%20ed%202004(2).pdf.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast ve cvičeních. Diskuze v hodinách. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast ve cvičeních. Diskuze v hodinách. Písemná a ústní zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní zdroje biosféry, jejich vztah a význam, ekologie flory a fauny vodního prostředí. Historie, vývoj, pojmy, definice a dělení toxikologie, aplikace. 2. Účinky toxických látek na organismy a floru obecně, specifické a potenciální účinky, vztah k požadavkům na jakost vody dle způsobů užívání vody. 3. Toxicita jednotlivých organických a anorganických látek a jejich sloučenin, toxicita těžkých kovů a radioaktivních látek, sloučenin dusíku, chlorovaných uhlovodíků, kyseliny chlorfenoxyoctové, organofosfátů, karbonátů, pesticidů a detergentů. 4. Toxicita vod průmyslových a zemědělských - z celulózek a papíren, textilních barviv, pomocných průmyslových činidel, ap. Toxické metabolity produkované mikroorganismy, bakteriální toxiny, mykotoxiny. 5. Faktory ovlivňující toxicitu (vlastnosti vody, citlivost organismů, současný výskyt různých látek, ap.) a biodegrabilitu, testy biologické rozložitelnosti, standardy. 6. Stanovení toxicity - hlavní toxikologické hodnoty, způsoby a postupy stanovení. 7. Stanovení toxicity - principy a provádění, volba metod a testovacích organismů. 8. Biologické metody hodnocení potenciálních účinků škodlivin, využití a aplikace výsledků testů – metody hodnocení hydrotoxicity, rizikovosti. 9. Biologické metody hodnocení potenciálních účinků škodlivin, využití a aplikace výsledků testů – hodnocení účinnosti technologie úpravy a čištění vody, rizikovost odpadů - vodných výluhů. 10. Bioindikační funkce ryb, zatížení sladkovodních ryb kontaminanty (výskyt těžkých kovů ve svalovině ryb, histologicko-patologické změny ap.). 11. Změny ve skladbě rybích společenstev při havarijních a trvalých změnách kvality vody, korelace mezi zdravotním stavem ryb a toxicitou. 12. Vyhodnocování experimentů (geofické metody, ortogonální polynomy, využití experimentálních dat – porovnání výsledků různých testů, hodnocení jakosti vody dle testů toxicity (rizik, účinnosti čištění), vztah testů toxicity a chemických analýz. 13. Informační hydrotoxikologické systémy a jejich využití, modelové situace a jejich řešení. Současný stav povrchových toků z hlediska toxicity. Nové směry, postupy a tendence - enzymatické metody, embryolarvální testy, genotoxicita, QSAR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  18
        Zkouška Zkouška 67  33 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast na cvičeních a odevzdání vypracovaných protokolů z laboratorních cvičení za minimálně 18 bodů. Splnění závěrečného testu minimálně na 10 bodů a ústní zkoušky minimálně na 23 bodů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na jednodenním cvičení a odevzdání zprávy z tohoto cvičení. Absolvování závěrečného testu minimálně na 10 bodů a ústní zkoušky minimálně na 23 bodů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290009) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní