546-0689/01 – Water Engineering Systems I (VhS I)

Gurantor departmentDepartment of Environmental EngineeringCredits5
Subject guarantorIng. Petra Malíková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Luděk Trdlica
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1994/1995Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HOM50 Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
KUC25 doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
THO03 Ing. Jan Thomas, Ph.D.
TRD46 Ing. Luděk Trdlica
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Studying subject presents methods of system administration involving in solution of water management problems. Study is orientated on complex research of water management phenomenons in their inner and outer connections.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

The object introduces with principles of system theory and its application on water systems of catchment area systems, i.e. with organization and control of water-supply and water diversion. There are discussed aspects of reciprocal interactions and cooperation particular system elements in water sensitive area.

Compulsory literature:

Grafton, Q. R., & Hussey, K. (2011). Water Resources Planning and Management. New York: Cambridge University Press. Chartres, C. and Varma, S. Out of water. From Abundance to Scarcity and How to Solve the World’s Water Problems FT Press (USA), 2010

Recommended literature:

LOUCKS, D.P., STEDINGER, J.R., HAITH, D.A.: Water resource systems planning and analysis. Prentice Hall, New Jersey 1981 Walmsly, N., & Pearce, G. (2010). Towards Sustainable Water Resources Management: Bringing the Strategic Approach up-to-date. Irrigation & Drainage Systems, 24(3/4), 191-203. Howard, K.W.F (2003). Intensive Use of Groundwater:: Challenges and Opportunities. A.A. Balkema Publishers.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Vodní hospodářství a řízení (organizace, vývoj). Identifikace VH jako objektu řízení, systémový přístup k řízení VH 2. Základní pojmy. Obecná teorie systémů, systémová analýza, účel, funkce a druhy systémů. 3. Vodohospodářské soustavy obecně. 4. Metody řešení VH soustav. Simulační a stochastické metody. Vztah systému a soustavy. 5. Informační systémy ve vodním hospodářství. Základní činnosti a funkce, monitoring. 6. Směrný vodohospodářský plán (tvorba, vývoj, časové úrovně, verze 1995). 7. Státní vodohospodářská bilance (tvorba, řídící působení, kontrola). 8. Vyšší vodohospodářské systémy – mezinárodní spolupráce, právní úprava hraničních vod, mezinárodní komise ochrany povodí (MKOL, MKOO, MKOD) a moří, legislativa EU. 9. Plány řízení povodí – vodohospodářské soustavy povodí Labe, Moravy, Odry. 10. Manipulační, provozní a havarijní řády, povodňové plány. 11. Manipulace na údolních přehradách. Soustavy nádrží, kaskády, tandemy. 12. Systémy zásobování průmyslových závodů vodou – systémy provozní vody, vztah k systémům pitné vody. 13. Perspektivy rozvoje řešení vodohospodářských soustav. 14. Vodohospodářské dopravní cesty, vnitrostátní a evropské. Cvičení: Je zajištěno seminární formou.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Other task type Other task type 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 37  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner