546-0689/02 – Vodohospodářské systémy I (VhS I)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petra Malíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL45 Ing. Petra Malíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit se základy teorie systémů a její aplikací na vodohospodářské systémy soustav povodí, tj. organizací a řízením zásobování vodou a odvádění vod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje se základy teorie systémů a její aplikací na vodohospodářské systémy soustav povodí, tj. organizací a řízením zásobování vodou a odvádění vod. Jsou dikutovány aspekty vzájemných interakcí a spolupráce jednotlivých prvků systému vodohospodářsky citlivých oblastí.

Povinná literatura:

Neuwirth A.: Úvod do vodního hospodářství (skripta), VŠB HGF 1996. Patera A., Votruba L. Hospodaření s vodou, ČVUT- FS Praha 1994. STARÝ, M.: Nádrže a vodohospodářské soustavy. ES VUT Brno 1991 STARÝ, M.: Nádrže a vodohospodářské soustavy. Metodické návody do cviče. ES VUT Brno 1990

Doporučená literatura:

Šembera J.: Systém řízení VH v ČSSR, MLVH Praha 1987. Šembera J.: Teorie řízení VH, MLVH Praha 1983.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dle studované problematiky vodohospodářských systémů, studenti průběžně zpracovávají projekty věnující se rozhodovací analýze, teorii grafů a plánování. Prezentace zpracovaných úkolů slouží jako podklad k udělení zápočtů.

E-learning

-

Další požadavky na studenta

Vypracování dokumentace k dotčeným povodím a následná prezentace.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Vodní hospodářství a řízení (organizace, vývoj). Identifikace VH jako objektu řízení, systémový přístup k řízení VH 2. Základní pojmy. Obecná teorie systémů, systémová analýza, účel, funkce a druhy systémů. 3. Vodohospodářské soustavy obecně. 4. Metody řešení VH soustav. Simulační a stochastické metody. Vztah systému a soustavy. 5. Informační systémy ve vodním hospodářství. Základní činnosti a funkce, monitoring. 6. Směrný vodohospodářský plán (tvorba, vývoj, časové úrovně, verze 1995). 7. Státní vodohospodářská bilance (tvorba, řídící působení, kontrola). 8. Vyšší vodohospodářské systémy – mezinárodní spolupráce, právní úprava hraničních vod, mezinárodní komise ochrany povodí (MKOL, MKOO, MKOD) a moří, legislativa EU. 9. Plány řízení povodí – vodohospodářské soustavy povodí Labe, Moravy, Odry. 10. Manipulační, provozní a havarijní řády, povodňové plány. 11. Manipulace na údolních přehradách. Soustavy nádrží, kaskády, tandemy. 12. Systémy zásobování průmyslových závodů vodou – systémy provozní vody, vztah k systémům pitné vody. 13. Perspektivy rozvoje řešení vodohospodářských soustav. 14. Vodohospodářské dopravní cesty, vnitrostátní a evropské. Cvičení: Je zajištěno seminární formou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T006) Technologie a hospodaření s vodou K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2010/2011 zimní
2009/2010 zimní